Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Milczarek"

Czy możliwe jest układanie płytek ceramicznych na styk?


  Moim zdaniem nie, ale postaram się to uzasadnić, biorąc pod uwagę aspekt geometryczny, termiczny, wykonawczy i higieniczny. W znakomitej większości przypadków chęć zastosowania technologii bezspoinowej rodzi estetyczna wizja architekta lub inwestora z artystycznym zacięciem i marzenie o pięknej, równej jak lustro, jednolitej, niepociętej liniami niepożądanych podziałów powierzchni. Jest to jednak bardzo trudne do realizacji w konkretnym przypadku, na konkretnej budowie. Na wstępie zdefiniujmy, co rozumiemy przez "bezfugowe układanie płytek". Przyjmujemy, że określenie to opisuje technologię wykonania okładziny ceramicznej na dowolnej powierzchni bez pozostawienia szczeliny (na styk) pomiędzy bokami płytek, bez możliwości umieszczenia między krawędziami płytek jakiegokolwiek materiału wypełniającego (zaprawy do spoinowania). Uściślam definicję dlatego, że wielu glazurników mówi o "bezfugowym układaniu" w przypadku spoiny szerokości np. 1 ÷ 1,5 mm, a więc oprócz przyjętego podziału na spoiny "szerokie" i "wąskie", tworzą nową kategorię fug "straaasznie wąskich". Tego typu wypełnienia pełnią jednak rolę typową dla spoiny (fugi), lecz z istotnymi ograniczeniami, w aplikacji i użytkowaniu. Problem 1 - twarde Prawa geometrii Idealnie jednolita płaszczyzna okładziny ceramicznej układanej na styk wymaga, aby niewidoczne były linie krawędzi płytek. Oznacza to, że płytki ułożone na płaszczyźnie muszą mieć identyczne wymiary. Z tego też powodu należy wykluczyć wszystkie nierektyfikowane płytki. Przypomnę, że producenci płytek ceramicznych zawsze podają na opakowaniu wymiar nominalny oraz oznaczenie wymiaru rzeczywistego, tzw. kalibrację będącą informacją o użytkowym formacie płytki, przeważnie z dokładnością 1 mm w grupie, niezależnie od oznaczenia, literowego (A, B, C ….) lub cyfrowego ([...]

THERMANO Nowoczesny NAKROKWIOWY dach

Czytaj za darmo! »

Firma BALEXMETAL, czołowy polski producent płyt z twardych pianek poliuretanowych (PIR, PUR), od czasu włączenia ich do stałej oferty pod handlową nazwą "THERMANO" stara się informować jak najszerzej o niezwykłych właściwościach tego nowoczesnego materiału i technologii jego aplikacji, m.in. organizuje szkolenia i prezentacje dotyczące NAKROKWIOWEGO sposobu ocieplania dachów. Dlaczego akurat tak? Komu i jakie ta technologia daje korzyści? ARCHITEKT, KONSTRUKTOR - bo ciepło, lekko, sucho.W praktyce projektanta oraz architekta nadzwyczaj korzystną konsekwencją zastosowania systemu nakrokwiowego jest istotne ograniczenie, a często praktycznie wykluczenie mostków termicznych w dachu, czyli miejsc niebezpiecznych dla jego konstrukcji i niekorzystnych dla ogólnego[...]

 Strona 1