Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam J. Pomianek"

On the use of reverberation chamber to simulate the Power Delay Profile of a wireless channels

Czytaj za darmo! »

The utilization of wireless systems is rapidly growing. Thus, in order to assure appropriate throughput, new methods for source and channel coding of the transferred data are under extensive development. However, in order to choose the most accurate scheme, a universal metric is required, the bit error rate (BER) being the most widely used. However, in order to obtain high-quality test results it is required to perform all the tests in a reliable and controllable environment, since BER is sensitive not only to the coding scheme but also to the changes of the wireless channel characteristics. It is therefore essential to have an ability to effectively emulate wireless channels of various types. A well known test facility which possesses such ability is an electromagnetic reverberation chamber [1,2]. In this paper some vital issues regarding the use of reverberation chambers for the purpose of imitating real propagation environments are discussed. Channel characteristics The main characteristic of a wireless channel, having a practical meaning, is the RMS delay spread (tRMS) given by (1) which and Interaction with Complex Structures, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 35, No. 2 [7] Empire, strona domowa http://www.empire.de, wrzesień 2010 [8] Feko, strona domowa http://www.feko.info, wrzesień 2010 [9] Fidelity, strona domowa http://www.mentor.com/electromagnetic-simulation, wrzesień 2010 [10] HFSS i Maxwell, strona domowa http://www.ansoft.com, wrzesień 2010 [11] XFTDT, strona domowa http://www.remcom.com, wrzesień 2010 [12] Wasiewicz J.: Analiza dostępnych kodów komputerowych do symulacji wpływu pola elektromagnetycznego na obiekty biologiczne dyplomowa praca magisterska, promotor dr inż. T . Długosz, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009 [13] Długosz T .: Wzajemne oddziaływanie linii transmisyjnej TEM i badanego w niej obiektu, rozprawa doktorska, [...]

Analiza wyników pomiaru rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego w komorze rewerberacyjnej


  Specyficzne warunki rozchodzenia się fal radiowych wewnątrz komory rewerberacyjnej (RC) oraz zmienne warunki propagacji fal powodują, że w przestrzeni pomiarowej uzyskuje się pola elektromagnetyczne o dużych poziomach natężenia i statystycznym charakterze, a tym samym o zbliżonym do rzeczywistych warunków sposobie oddziaływania na badane obiekty. Te cechy i właściwości komory umożliwiły nie tylko zastosowanie jej w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, ale także do pomiaru skuteczności ekranowania obudów urządzeń, kabli, złączy i materiałów barierowych, sprawdzenia właściwości absorberów, pomiaru wybranych parametrów anten i zastępczej mocy promieniowanej przez urządzenia radiowe, a nawet badania właściwości transmisyjnych systemów radiowych. Komora może być zarówno stacjonarnym urządzeniem zainstalowanym w laboratorium badawczym, jak i mobilnym stanowiskiem w postaci namiotu wykonanego z materiału tekstylnego o dużej skuteczności ekranowania dla pól elektromagnetycznych. Dużym atutem komory rewerberacyjnej, decydującym o jej atrakcyjności, oprócz charakteru środowiska elektromagnetycznego i wielkości przestrzeni pomiarowej, jest odizolowanie wewnętrznego środowiska wygenerowanego w komorze od niepożądanych pól, pochodzących z otoczenia. Zwykle współczynnik ekranowania komory wynosi ok. 100 dB, gdy jest ona wykonana z elementów metalowych oraz ok. 60 dB dla komór wykonanych ze specjalnych materiałów tekstylnych. Środowisko pomiarowe jest odmienne, niż w innych stanowiskach pomiarowych do badania EMC, bowiem zjawiskiem pożądanym są odbicia fal radiowych od ścian i elementów wyposażenia komory rewerberacyjnej. Dlatego odmienna jest metodyka i charakter badań. Stosowanie obrotowych metalowych mieszadeł, ruchomych lub elastycznych ścian przy odpowiedniej liczbie zmian ich położenia zapewnia statystycznie równomierny rozkład gęstości energii elektromagnetycznej w komorze i tym samym nie wymaga zmiany położenia b[...]

 Strona 1