Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Kurpińska"

Impregnacja betonu

Czytaj za darmo! »

Biorąc pod uwagę stopień wypełnienia porów występuje impregnacja pełna, która powoduje całkowite i trwałe wypełnienie porów oraz impregnacja niepełna, kiedy pory pozostają tylko wyścielone impregnatem. W zależności od sposobu wykonania ochrony i grubości warstwy przyjęto następujące nazewnictwo: * impregnacja; * warstwy zamykające, grubość 0,1 - 0,3 mm; * powłoki, grubość 0,2 - 2,0mm(pokrycia powierzchniowe); * okładziny, grubość 2 - 6 mm; * jastrychy, grubość ponad 6 mm (pokrycia grubowarstwowe). Podział ten w wielu przypadkach jest umowny, np. granica między impregnacją przypowierzchniową a zablokowaniemporów np.masami szpachlowymi czy też innymimasami a powłokami nie jest jednoznacznie określona.Metody impregnacji można podzielić wg czterech [...]

Składowiska fosfogipsu - problem w Polsce i na świecie

Czytaj za darmo! »

Fosfogipsy stanowią produkt uboczny przy produkcji kwasu fosforowego, który wykorzystuje się do produkcji nawozu sztucznego, zwanego superfosfatem potrójnym lub pojedynczym, jak również przy produkcji nawozów uboższych w fosfor. Gospodarka światowa zużywa ogromne ilości kwasu fosforowego. Jedynym surowcem do produkcji kwasu fosforowego są mineralne surowce fosforowe występujące w przyrodzie jako złoża fosforytów i apatytów. Kwasu fosforowego nie można otrzymać metodą mokrą bez odpadów, które nazywamy fosfogipsami. Ilość fosfogipsu powstającego przy produkcji kwasu fosforowego wynosi ok. 5 ton na tonę uzyskanego kwasu fosforowego. Fosforyty i apatyty to tzw. fosforany naturalne zawierające fosforan wapnia (Ca3 (PO4)2). Fosforyty należą do skał osadowych, a apatyty do skał magmowych wylewnych. Wydobycie tych surowców z roku na rok rośnie w związku ze wzrostem produkcji nawozów sztucznych i kwasu fosforowego. W2006 r. wydobycie światowe wynosiło 142mln ton, a w 2007 r. 147mln ton. Od wielu lat tendencja wzrostowa się utrzymuje. Udział w światowym wydobyciu fosforytów rocznie to ok.: USA- 25%; Chiny - 18%; Maroko - 15%; Rosja - 9%; Tunezja - 8%; Ukraina - 6%; Jordania - 4%; pozostałe kraje - 15%. Największe złoża fosforytów znajdują się w: USA (Floryda, Tennessee, Północna Karolina, Luizjana); Chinach; Afryce (Maroko, Senegal, Togo, Tunezja, Jordania, RPA, Egipt, Izrael, Syria); Rosji (półwysep Kola). Wytworzone fosfogipsy są składowane na składowiskach lądowych: tzw. stawach osadowych w formie płynnej, hałdach metodą zwałową w formie półsuchej lub zatapiane w morzach i oceanach. Ocenia się, że na świecie[...]

Uszkodzenia wielowarstwowych posadzek betonowych


  Posadzki przemysłowe są podatne na uszkodzenia. Temat wad posadzek i ich naprawy jest też często przedmiotem publikacji [1, 2]; również w miesięczniku "Materiały Budowlane" obszernie omówiono ten problem [3]. W artykule opisano zjawisko uszkodzenia wielowarstwowej posadzki betonowej, której górną warstwę wykonano z materiału trudnościeralnego grubości ok. 20mm.Warstwa trudnościeralna została wyszlifowana i wypolerowana. Jest to przykład posadzki często wykonywanej w budynkach użyteczności publicznej. Projekt posadzki Omówię dwa rozwiązania posadzek P1 i P2. Posadzka P1 wykonana została na konstrukcyjnej płycie żelbetowej, a P2 na żelbetowej płycie stropowej. Zgodnie z projektemposadzka P1ma następujące warstwy, począwszy od góry: warstwa trudnościeralna grubości 18 mm; mineralny mostek sczepny; wylewka betonowa - beton C20/25 zbrojony włóknami stalowymi 25 kg/m& i włóknami polipropylenowymi 0,9 kg/m grubości 60 mm; 2 x folia polietylenowa 0,2 mm klejona na zakład; styropian EPS 200 grubości 100 mm; folia polietylenowa 0,2 mm klejona na zakład; hydroizolacja; płyta żelbetowa konstrukcyjna. Natomiast w przypadku posadzki na stropie (P2) przyjęto następującewarstwy, począwszy od góry: warstwa trudnościeralna grubości 18 mm; mineralny mostek sczepny; wylewka betonowa - beton C20/25 zbrojony włóknami stalowymi 25 kg/m³ i włóknami polipropylenowymi 0,9 kg/m³ grubości 50mm; 2 x folia polietylenowa 0,2mmklejona na zakład; akustyczne płyty styropianowe grubości 30 mm; folia polietylenowa 0,2 mm klejona na zakład; płyta żelbetowa stropowa. Warstwa trudnościeralna grubości 15 - 25 mm została nałożona na nośną płytę betonową z zastosowaniem mostka sczepnego po uzyskaniu pełnej wytrzymałości posadzki betonowej,metodą "mokre na suche" zgodnie z wytycznymi producenta warstwy trudnościeralnej. Uszkodzenia posadzki Po upływie ok. tygodnia od wykonania warstwy trudnościeralnej, pomimo zastosowania piel[...]

Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie DOI:10.15199/33.2016.02.13


  Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniumikrorys i spękań.Wartykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych oraz ich wpływ na właściwości dojrzewającego i stwardniałego betonu. Szczególną uwagę zwrócono na zalety makrowłókien polimerowych w stosunku do włókien stalowych. Włókna syntetyczne znajdą zastosowanie przy budowie obiektów, w przypadku których istotne będzie ograniczenie spękań skurczowych, duża odporność na udarność, korozję i wysoką temperaturę. Fibrobetony coraz częściej stanowią istotny element przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Słowa kluczowe: fibrobeton, beton kompozytowy, makrowłókna polimerowe, włókna stalowe.Fibrobeton to materiał kompozytowy złożony z cementu, kruszywa grubego, kruszywa drobnego,wody, domieszek chemicznych, dodatków i włókien. Łączna długość włókien w1m3 betonuwynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Do najbardziej popularnych należąwłókna stalowe, jednakże coraz częściej zastępuje się je makrowłóknami polimerowymi. Fibrobetonywporównaniu z betonem zwykłymcharakteryzują się zwiększonąwytrzymałością na rozciągnie przy zginaniu oraz na rozciąganie, odpornością na zarysowania, pęknięcia czy uderzenia [2, 4, 5]. Oba typy włókienmają odmienne cechy, awybórwłaściwego zbrojenia rozproszonego zależy od przeznaczeniamieszanki imiejscawbudowania. Właściwości fizyczne i mechaniczne makrowłókien polimerowych iwłókien stalowych podanowtabeli 1.Wymagania dotyczące włókien zawarte są wPN-EN14889-1:2007 oraz PN-EN 14889-2:2007. Podstawowe parametry włókien wpływające na właściwości fibrobetonu to: długość, średnica, wytrzymałość na rozciąganie oraz geometria. Niezwykle istotny jest także stosunek długości włókna l do jego średnicy d określanymianemsmukłości.Makrowłókna polimerowe dzieli się na dwie klasy. K[...]

Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete DOI:10.15199/33.2019.03.01


  The Two-Stage concrete (TSC) is made by placing the gravel into the mold and then filling the empty spaces between them by the mortar of sand and cement. Usually, emptying spaces between gravel are performed in two ways: weighing and injecting. In the weighting method, the mortar is poured on top of the mold filled with grit and, with the help of a compacting or vibrating, mortar fills the empty spaces. This method can be used in concrete with a maximum height of 300 mm. In the injection method, by placing the injection tubes inside the mold, the mortar is injected into themold by the pump and the injection tubes are gradually increased [1]. TSC differs from conventional concrete (CC) in several aspects. First, all ingredients of conventional concrete are mixed together and then placed in the formwork, while in TSC the grout ingredients are mixed separately and then injected into the pre-placed aggregatemass as mentioned earlier. Second, TSC has a higher coarse aggregate content than that of conventional concrete. TSC can be considered as a skeleton of coarse aggregate particles resting on each other, leaving only internal voids to be filled with grout. Conversely, in normal concrete the aggregates are rather dispersed. Therefore, TSC has a specific stress distributionmechanismat which the stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC,while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete [2, 8]. Abdelgader [3], through some experiments, presented an algorithm for designing TSC. Additionally, he determined the optimalwater-cement and sand-cement ratios formanufacturingTSC, and concluded that a water-cement ratio of 0.47 and a cement-sand ratio of 1 produce the highest mortar quality [3]. Compared to conventional concrete, TSC is superior in economic and geomechanical aspects and is [...]

 Strona 1