Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Borycka"

OCZEKIWANA OKRESOWOŚĆ WIADOMOŚCI HELLO W MOBILNEJ SIECI KLASTROWEJ DOI:10.15199/59.2017.8-9.86


  W ostatnich latach obserwujemy szereg prac nad rozwojem samoorganizujących się sieci [1], [2]. Zależnie od swoich właściwości i przeznaczenia sieci te nazywane są zwykle sieciami Ad-Hoc, MANET (ang. Mobile Ad-Hoc Network) czy VANET (Vehicular Ad-Hoc Network). Jednym z głównych celów procedury samoorganizacji tego typu sieci hierarchicznej jest zdefiniowanie węzłów funkcyjnych (CH i GW, ang. Cluster Head; GateWay), które będą pełnić dodatkowe funkcje w porównaniu z węzłami zwykłymi (ang. Regular Nodes) [3], [4], [5]. Zdolność do utrzymania struktury sieci zależy głównie od algorytmu klasteryzacji, mobilności węzłów i ich liczności na danym obszarze oraz od świadomości otoczenia węzłów zapewnianej przez okresowe przesyłanie widomości Hello. Świadomość ta może się zmieniać ze zmianą okresowości. 2. DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA W literaturze można znaleźć wiele algorytmów klasteryzacji, które działają na podstawie różnych funkcji celu (np. [6], [7], [5], [8]). Interesującym i często powoływanym rozwiązaniem jest wagowy algorytm klasteryzacji (WCA, ang. Weighted Claster Head Election Algorithm) opisany szczegółowo w [5] oraz np. w [9], [10], [11], [12]. Opisane tu podejście pozwala na elekcję węzła nadrzędnego (CH) bazując na ważonych wartościach komponentów sumy (zwykle bierze się pod uwagę dystancje pomiędzy węzłami, gęstość sieci, zużytą energię baterii i mobilność węzłów). Algorytm ten możemy opisać ogólnie ja poniżej: 1. Każdy z węzłów wysyła okresowo wiadomość Hello z informacjami o własnym ID, pozycji geograficznej, prędkości i rezerwach baterii 2. Decyzja czy węzeł może pełnić rolę nadrzędną (CH) podejmowana jest na podstawie wiedzy o: a. Liczbie słyszalnych węzłów (jest ona porównywana z maksymalną liczbą, jaką może obsłużyć komunikacyjnie potencjalny CH). b. Sumy dystansów do słyszalnych węzłów. c. Prędkości własnej węzła. d. Rezerw energetycznych węzła. Jednym z prostszych algorytmów klasteryzacji jest algorytm L[...]

 Strona 1