Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna KOPERTOWSKA"

Sygnatury cyfrowe sygnałów fonicznych


  Znakowanie wodne sygnałów fonicznych jest intensywnie rozwijającą się dziedziną ze względu na liczne zastosowania związane z ochroną praw autorskich, potwierdzaniem autentyczności wiadomości głosowych, adnotacją plików dźwiękowych [1]. W niektórych aplikacjach do odczytu znaku wodnego wymaga się posiadania nieoznakowanego oryginału, jednak większość systemów znakowania (blind watermarking) tego nie wymaga. Do adnotacji plików dźwiękowych (zakodowanie informacji o kompozytorze, wykonawcach, tekstu piosenki itp.) wymagana jest przepływność binarna rzędu kilkudziesięciu bit/s [2], [3], [4]. Do ukrycia w sygnale fonicznym logo właściciela praw autorskich wystarcza niekiedy kilka bit/s [5].[...]

 Strona 1