Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BAJOR"

Development and saturation investigation of MALO saturable absorber DOI:10.12915/pe.2014.12.13

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badania efektu nasycania w nowo opracowanym nasycalnym absorberze MgAl2O4:Co. Absorber został opracowany z myślą o jego termicznym połączeniu z ośrodkiem aktywnym takim jak szkło erbowe. Na podstawie tych badań zostały wyznaczone podstawowe parametry nasycalnego absorbera (z punktu widzenia generacji laserowej) takie jak absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu wzbudzonego oraz straty dysypacyjne. Przedstawiono porównanie wyznaczonych parametrów z parametrami przedstawianymi w literaturze stwierdzając pewną przewagę badanego nasycalnego absorbera nad dostępnymi komercyjnie (Opracowanie i badania efektu nasycania nasycalnego absorbera MALO). Abstract. The paper describes the investigation of saturation effect in newly developed MgAl2O4:Co saturable absorber with the aim of thermally bounding it with the active media such as erbium glasses. On the basis of the experimental results the most important parameters, from the point of view of laser generation, such as ground state absorption cross section, excited state absorption cross section and dissipative losses were calculated. The comparison of this parameters with the parameters presented in the literature was done showing the advantages of the newly developed saturable absorber over commercially available ones. Słowa kluczowe: nasycalny absorber, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, promieniowanie "bezpieczne dla oka". Keywords: saturable absorber, ground state absorption cross section, "eye-safe" radiation. doi:10.12915/pe.2014.12.13 Introduction In recent years a lot of effort was put into developing new microchip pulsed lasers with output peak power of several kW and generating wavelength in the "eye-safe" range of 1.5 [...]

 Strona 1