Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Nikolai GAMALEIA"

Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes DOI:10.15199/48.2017.05.25

Czytaj za darmo! »

In this paper the possibility of monitoring oxygenation of the tumor tissue through the registration LED technology in photodynamic therapy. The method is applied in the wavelength range, where the spectral difference between oxygenated and deoxygenated hemoglobin is rather high. This method will also help assess the effectiveness of PDT, the level of vascular damage and the degree of the tumor oxygenation. Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwość monitorowania stopnia natlenienia tkanki nowotworowej poprzez wykorzystanie źródeł światła LED (light-emitting diodes) w terapii fotodynamicznej (PTD). Metoda może być wykorzystana w takim zakresie długości fal, w którym różnica spektralna pomiędzy hemoglobiną dotlenioną i niedotlenioną jest wysoka. Zaproponowana metoda może być również wykorzystana w ocenie skuteczność terapii PTD, ocenie poziom uszkodzenia naczyń oraz stopienia natlenienia nowotworu. (Wyznaczanie saturacji tlenem oraz akumulacji fotouczulacza w nowotworze przy użyciu sondy światłowodowej oraz źródeł promieniowania wykorzystujących diody LED oraz diody laserowe). Keywords: photodynamic therapy, oxygen saturation, CCD spectrometer, diffuse reflectance spectroscopy, signal fluorescence Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, nasycenie tlenem, spektrometr CCD, spektroskopia odbicia rozproszonego, sygnał rozproszenia i fluorescencji. 1. Introduction The photodynamic therapy (PDT) procedure involves administration of a photoactive substance - a photosensitizer (PS), which selectively accumulates in malignant tissues, followed by light (laser) irradiation at a wavelength that corresponds to PS absorption characteristics [1, 2]. PS can interact with molecular oxygen, transforming absorbed light energy into singlet oxygen which damages cancer cells due to its strong oxidant activity. Therefore, the effectiveness of PDT treatment depends on molecular oxygen saturation level of irradiated tissues. In clinical settings tumor[...]

 Strona 1