Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman Paruch"

Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych DOI:10.15199/33.2016.06.89


  W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocnienie, przez wklejenie taśm z włókna węglowego wprzekrój poprzeczny oryginalnych krokwiwymontowanych z barakówwięźniarskich oraz dokonano analizy porównawczejwzględem wzmocnionej próbki wzorcowej. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały zwiększenie o 5% nośności na zginanie krokwi wzmocnionych taśmami węglowymi. W skali globalnej nie jest to znaczący wzrost wskaźnika nośności, ale w przypadku pojedynczych elementów, które mają duży przekrój poprzeczny, zwiększenie nośności po wzmocnieniu może być większe niż wykazane laboratoryjnie 5%. Słowa kluczowe: zabytkowe więźby dachowe, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, badania nieniszczące drewna, wzmacnianie elementów drewnianych.na 1) Politechnika Krakowska,WydziałArchitektury 2) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: e-mail: skarczmarczyk1@poczta.onet.pl Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych Non-destructive testing and strengthening of the wooden historic rafter framings dr inż. Stanisław Karczmarczyk1)*) mgr inż. Roman Paruch1) dr inż. Stanisław Kańka2) dr inż. Tomasz Tracz2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocni[...]

 Strona 1