Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sędrowska"

Analiza wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych DOI:10.15199/33.2017.10.12


  Przestrzenne prętowe przekrycia strukturalne są rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez projektantów, szczególnie w przypadku przekrywania dużych powierzchni. Wymagają małej liczby podpór pośrednich ze względu na stosunkowo dużą sztywność przy jednoczesnej lekkości konstrukcji. Stosowane układy prętów pasów i krzyżulców tworzą przestrzenny wzór, przypominając sieć krystalograficzną. Cechą takich układów jest też prostota i powtarzalna budowa, atrakcyjny wygląd oraz relatywnie niskie koszty i szybkość montażu [5, 11]. Wyróżnia się struktury jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz rzadko spotykane trójwarstwowe, w których warstwy utworzone są przez siatki pasów [4, 6]. Konstrukcje takie mogą być ze stali, aluminium, drewna, betonu lub ich kombinacji. Dwuwarstwowe stalowe przekrycia walcowe wykonuje się jako przestrzenne kratownice, pozwalające na projektowanie większej rozpiętości między podporami, niż w przypadku zastosowania płaskich kratownic. Są one jednak rozwiązaniem bardziej skomplikowanym od projektowania, aż do końca fazy wykonawczej. Kształtowanie przekryć walcowych Przekrycia strukturalnemogą być na płaskiej lub zakrzywionej powierzchni. Najprostszą i najczęściej projektowaną jest forma cylindryczna o stałym przekroju wzdłuż osi struktury, jako struktura jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe siatki prętów tworzące warstwy (pasy) struktury. Rodzina sklepień "beczkowych" podzielona jest na czternaście grup mogących mieć różny kształt [2, 10], np. cylindryczny, paraboloidalny, elipsoidalny czy też hiperboloidalny (rysunek 2). Przy opisywaniu skomplikowanych topologii struktur przestrzennych warto wykorzystać narzędzia optymalizacyjne, np. w postaci języka programowania Formian [3, 7], pozwalające matematycznie zdefiniować kształt nawet bardzo zło- 1) UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Bu[...]

 Strona 1