Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam LUSAWA"

System HACCP w szpitalnych blokach żywienia - wyniki badań

Czytaj za darmo! »

Sytuacja w zakresie stosowania zasad systemu HACCP w placówkach lecznictwa zamkniętego w Polsce nie jest zadowalająca. Wstęp Bezpieczeństwo zdrowotne oraz jakość odżywcza uważane są za najistotniejsze atrybuty żywności. Szczególnie istotne jest zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa posiłków przeznaczonych do konsumpcji w placówkach ochrony zdrowia. Diety o odpowiednim składzie ilościowym[...]

The improved tool in the process of evaluation of electromagnetic therapy

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problem connected with electromagnetic therapy (magnetic stimulation) from the point of view of relations which appear between therapist and patient. The research was based on questionnaires which checked these relations and also some other factors like patient needs in emotional area. The results of questioning are presented in diagrams. Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę terapii elektromagnetycznych (stymulacji magnetycznych) z punktu widzenia relacji pomiędzy lekarzem (fizjoterapeutą) a pacjentem. Badania oparto na kwestionariuszach, które sprawdzały te relacje, jak również pewne inne parametry, np. potrzeby pacjenta w obszarze emocji. Rezultaty badań zostały przedstawione na diagramach. (Udoskonalone narzędzie w procesie ewaluacji terapii elektromagnetycznej) Quality of process The important thing in the health care organization is looking at the medical service from the process which create the perspective. The quality of the service in the health care organization is characterized by dynamism of the fa[...]

Wpływ środowiska terapeutycznego na skuteczność terapii polem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność magnetoterapii i magnetostymulacji. W badaniach wykorzystano metodę ankietową w grupie pacjentów, poddanych zabiegom magnetoterapeutycznym. Wstępne wyniki wskazują na to, że efekty magnetoterapii nie wypływają z efektu placebo. Abstract The paper attempts In finding an answer on efficiency of magnetotherapy and magnetostimulation. The gr[...]

Relacje a jakość usług w magnetoterapii

Czytaj za darmo! »

Celem opracowania jest próba rozważenia znaczenia wpływu relacji "pacjent - terapeuta" na jakość świadczonych usług terapeutycznych i vice versa - wpływu jakości otrzymywanych przez pacjenta usług terapeutycznych w polu elektromagnetycznym na jego relację z terapeutą. Praca oparta jest na porównaniu, dwóch różnych badań ankietowych prowadzonych w latach 2006-2007 w jednostce organizacyjnej podległej Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Warszawie. Abstract The aim of the study is to consider the influence of the therapeutical relation between patient and therapist during therapy in electromagnetic field to the results of this therapy and vice versa - the influence of the quality of therapy in electromagnetic field to the therapeutical relation between patient and physiother[...]

 Strona 1