Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika KARSKA"

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod śledzenia przepływów mocy do prognozowania krótkoterminowego strat mocy w krajowej sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie strat mocy w systemie elektroenergetycznym jest trudne przy zastosowaniu klasycznego podejścia. Wynika to ze zmian wielkości mocy płynących w gałęziach sieci oczkowej a także wpływu mocy biernych gałęziowych. Opracowano niebezpośrednią metodę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania strat mocy. Może być ona użyta w procesie planowania stanów pracy sieci w ramach postępowania obejmującego procedury rynku energii elektrycznej. Abstract. Forecasting of power losses in power energy system is very hard with using classical methods. It depends on changes of power that is flowing in branches of meshed network and on influence of flowing reactive power. The undirect method shown in this article presents ability of usage artificial neural networks to forecast power losses and can be used in planning states of network working including procedures of electrical energy market. (Use of an artificial neural networks and power flow tracing method for short-time power losses forecasting in Polish transmission network). Słowa kluczowe: straty mocy, sztuczne sieci neuronowe, sieć przesyłowa, rynek energii elektrycznej. Keywords: power losses, artificial neural networks, transmission network, electrical energy market. Wstęp W postępowaniach inicjowanych procedurami rynku energii elektrycznej często pojawia się konieczność prognozowania strat mocy czynnej jeśli procedury na rynku energii dotyczą energii netto (czystej energii, bez narzutów, w szczególności bez narzutów strat). Konieczność prognozowania strat mocy czynnej pojawia się w naturalny sposób na etapach pomiędzy modelem sieci zredukowanym do modelu wielkiej miedzianej płyty a modelem sieci odwzorowywanej z uwzględnieniem jej rzeczywistej konfiguracji. Generalnie - prognozowanie tych strat może się odbywać na różnych etapach kształtowania stanów pracy sieci. Operując prognozowanymi mocami węzłowymi (zapotrzebowaniem) i planowanym profilem mocy węzłowych wytwórc[...]

 Strona 1