Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KAFARSKI"

Stan polskiej biotechnologii

Czytaj za darmo! »

Biotechnologia jest niezwykle rozległym obszarem działalności technicznej człowieka. Mieszczą się w nim rozwiązania technologiczne, bez których nie byłoby postępu cywilizacyjnego, mierzonego nawet w skali wieków. W Polsce biotechnologia kojarzona jest głównie z klasycznymi technologiami opartymi na wykorzystaniu drobnoustrojów, czyli takimi działami przemysłu, jak: browarnictwo, gorzelni[...]

Projektowanie potencjalnych leków i pestycydów z wykorzystaniem wiedzy o strukturze przestrzennej enzymów

Czytaj za darmo! »

Komputerowo-wspomagane poszukiwanie struktury wiodącej substancji czynnych środków leczniczych i herbicydów zilustrowano na przykładach inhibitorów leucyloaminopeptydazy oraz inhibitorów syntetazy glutaminy. Zdefiniowano również mechanizm molekularnego oddziaływania fosfinowych analogów fenyloglicyny z amoniakoliazą L-fenyloalaniny. The computer-aided historical searches for new and effect[...]

Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako obiecujące źródło ergosterolu


  Ergosterol (prowitamina D) jest jednym z głównych składników błon komórkowych grzybów. Ma on obiecujące właściwości immunostymulujące i przeciwrakowe. Muchomor czerwony stanowi bogate źródło ergosterolu, który po ekstrakcji n-heksanem lub octanem etylu łatwo jest otrzymać w formie krystalicznej. Fly agaric was extd. with n-hexane or EtOH optionally under microwave aid to recover ergosta-5,7,22-trien-3β- ol and other steroids. The highest yield was achieved by extn. of the gills, EtOAc was more efficient than n-hexane as a solvent. Ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol) (1) jest biologicznym prekursorem (prowitaminą) witaminy D2 1). Jest to główny steryd błon komórkowych grzybów. Ponieważ rzadko występuje w roślinach, jest stosowany jako ich specyficzny biomarker2). Ergosterol wykazuje właściwości antyalergiczne, immunostymulacyjne i przeciwnowotworowe1, 3-6) i dlatego poszukiwanie nowych źródeł tego związku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. (1) Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jest jednym z najpopularniej rosnących grzybów w Polsce. Klasyfikowany jest on jako aUniwersytet Opolski; bPolitechnika Wrocławska; cUniwersytet Wrocławski Ewa Maciejczyka, *, Izabela Jasicka-Misiaka, Piotr Młynarzb, Tadeusz Lisc, Piotr P. Wieczoreka, Paweł Kafarskia, b Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako ob[...]

 Strona 1