Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Myśiński"

Nośniki wiadomości dla bezprzewodowych sieci niespójnych DTN DOI:10.15199/59.2015.2-3.8


  Bezprzewodowe sieci nie spójne Bezprzewodowe sieci niespójne DTN (Delay and Disruptive Tolerant Network) [1] umożliwiają komunikację w sytuacjach, w których niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Sieci te są rozwinięciem sieci MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) i - podobnie jak one - nie narzucają jakiejkolwiek struktury, zakłada się bowiem, że będzie ona dynamicznie zmienna. Aby spełnić te wymagania, określono założenia dotyczące zachowania się węzłów w sieci. Założono, że węzły powinny próbować prowadzić komunikację w zależności od zaistniałych warunków, uwzględniając możliwość jej przerwania w dowolnym momencie. Możliwość tego przerwania wymusza zastosowanie odpowiednich mechanizmów w każdym węźle sieci DTN. W sieciach DTN przesyłanie wiadomości odbywa się przy zastosowaniu podejścia typu zapisz-przenieś-przekaż (store-carry- forward). Paradygmat ów określa, że przy braku możliwości nadania wiadomości powinna ona zostać czasowo składowana do momentu wznowienia komunikacji. Przykładem zastosowania może być np. łączność międzyplanetarna [2], w której czas propagacji informacji jest długi ze względu na fizyczną odległość nadajnika i odbiornika, jak również łącze może być dostępne tylko przez określony czas. Powyższy mechanizm umożliwia sieci działanie, pomimo braku łączności end-to-end. Przykład zastosowania składowania i przenoszenia przedstawiono na rys. 1. W sieci DTN podstawową jednostką przesyłanych informacji jest paczka wiadomości (bundle). Obsługiwana jest ona przez warstwę o tej samej nazwie, mającą za zadanie określenie, czy przesłanie danej wiadomości do adresata lub przekazanie jej dalej jest możliwe. Równocześnie zapewnia ona retransmisję uszkodzonych lub zagubionych pakietów. W przypadku, gdy nie ma możliwości rozesłania pakietu, przekazuje informację do zapisu w buforze. Warstwy niższe, w szczególności PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXVIII  WIADOMOŚCI TELEKO[...]

 Strona 1