Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław DERLECKI"

Analysis of electrical parameters of light sources used by household and municipal customers

Czytaj za darmo! »

This paper presents the analysis, based on measurement results, of electrical parameters of energy-saving light sources used by household and municipal customers. This paper particularly pays attention to current distortion received from the mains which has been presented in terms of several light sources equipped with electronics and of different power characteristics, made by different manufacturers. Additionally, compact fluorescent lamps accompanied in a circuit by incandescent light bulbs in a few configurations, have been researched. Finally, the paper presents the results of measurements conducted in a storey distribution board for an individual apartment in a ten-storey building. Streszczenie. W publikacji przedstawiono na podstawie wyników pomiarów analizę parametrów elektrycznych energooszczędnych źródeł światła stosowanych przez odbiorców bytowo-komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcenie prądu pobieranego z sieci, które przedstawiono dla kilkunastu wyposażonych w układ elektroniczny źródeł światła różnych mocy, różnych producentów. Dodatkowo obiektem badań były świetlówki kompaktowe włączone w układzie z tradycyjnymi żarówkami w kilku konfiguracjach. Na koniec zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzone w piętrowej tablicy rozdzielczej dla pojedynczego mieszkania w 10-cio piętrowym budynku. (Analiza parametrów elektrycznych energooszczędnych źródeł światła stosowanych przez odbiorców bytowo-komunalnych) Key words: luminars intensity, surface of intensity distribution light reflection, total harmonic distortion, uncertainty in measurement Słowa kluczowe: żarówka tradycyjna, energooszczędne źródła światła, współczynnik odkształceń harmonicznych, Introduction Incandescent light bulbs have been one of the first electrical light sources commonly used. Their simple construction, low manufacturing costs and wide variety of power and rated voltage ranges made them a very popular light source used in households. Taking in[...]

Obwód magnetyczny próbek w pomiarach magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W badaniach materiałów magnetycznych, natężenie pola magnetycznego, wyznacza się najczęściej na drodze analitycznej, korzystając z prawa przepływu. Do obliczeń niezbędna jest znajomość długości obwodu magnetycznego. W przypadku, gdy badanym materiałem są blachy elektrotechniczne, to przepisy i normy [4] określają długość obwodu magnetycznego, w zależności od kształtu próbki (ramowa, pierści[...]

Właściwości materiałów magnetycznych i ich wpływ na konstrukcję maszyn elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono różne metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej blachy elektrotechnicznej prądnicowej, w szerokim zakresie częstotliwości, dla powszechnie stosowanych w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbek ramowych oraz dla próbek pierścieniowych. Wyznaczone charakterystyki zostaną wykorzystane w obliczeniach konstrukcyjno - projektowych wysokoobrotowych silników indukcyjnych. Abstract. In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the non-oriented silicon steel, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the designing calculations of the high-speed induction motors. (Properties of magnetic materials taking into account the electrical machines design) Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, blacha elektrotechniczna Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, non-oriented silicon steel Wstęp Wiele urządzeń elektrycznych zawiera elementy magnetyczne z rdzeniami ferromagnetycznymi. Częstotliwościowy zakres pracy tych urządzeń może być bardzo szeroki poczynając, od częstotliwości kilku Hz do kilkudziesięciu kHz. Przy projektowaniu obwodów magnetycznych tych urządzeń niezbędna jest znajomość charakterystyk magnesowania oraz stratności materiałów magnetycznych zastosowanych do ich budowy, dla pełnego zakresu zarówno indukcji magnetycznej jak i częstotliwości. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych urządzeń, do budowy obwodów magnetycznych używa się materiałów charakteryzujących się małą stratnością, oraz prądem magnesującym o małym natężeniu. Obecnie, oprócz tradycyjnych materiałów magnetycznych, jakimi są blachy elektrotechniczne izotropowe i anizotropowe, stosuje się materiały amorficzne i nanokrystaliczne. W prowadzonym w Instytucie Mec[...]

Magnetic properties of amorphous materials used as corps of electric machines

Czytaj za darmo! »

In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the amorphous steel METGLAS Alloy 2605SA1, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the design calculations of the high-speed induction motors. Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości blachy amorficznej Alloy 2605SA1 firmy METGLAS, wyznaczone dla próbek pierścieniowych wykonanych z użyciem różnej technologii oraz dla powszechnie stosowanej w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbki ramowej. Omówiono możliwości aproksymacji otrzymanych charakterystyk zależnościami analitycznymi w celu wykorzystania pomierzonych wartości w obliczeniach strat w rdzeniu silnika indukcyjnego. (Właściwości magnetyczne materiałów amorficznych używanych do produkcji maszyn elektrycznych) Keywords: the magnetization and losses density characteristics, measurement methods, amorphous material Słowa kluczowe: charakterystyki magnesowania i stratności, metody pomiarowe, materiały amorficzne Introduction Magnetic materials currently play major role in many fields of science and technology. They are used for the construction of magnetic circuits in many electric devices such as electric machines, chokes and transformers. The soft magnetic materials find particular application. They can be characterized among other things by narrow hysteresis loop. They are used in magnetic cores of electric machines and transformers [4]. The materials applied in the construction of magnetic cores should be characterized by:  large saturation induction  large magnetizability (large magnetic induction occurs at low intensity of the magnetic field)  narrow hysteresis loop  large resistivity Silicon steels, amorphous materials and nanocrystalline materials meet these specificatio[...]

 Strona 1