Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Tusiński"

Budowa w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego w ciągu LK7 DOI:


  Wartykule zaprezentowano możliwości wykonania w pełni prefabrykowanego obiektu inżynieryjnego z elementów żelbetowych w ramach dokumentacji zamiennej "Przejście dla pieszych w km87+947 z przejazdem", który jest częścią inwestycji "LK7 Lot B Warszawa - Dorohusk". Głównym zadaniem obiektu jest umożliwienie bezkolizyjnego przejścia pieszymoraz przepuszczenie drogi gminnej nr 131222W (klasa techniczna D) pod nasypem kolejowym. Obiekt został zaprojektowany na obciążenie klasy LM71 zgodnie z PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Charakterystyka konstrukcji Fundamenty wykonano w formie prefabrykowanych ław żelbetowych z betonu C40/50 o wymiarach w planie 11,60 x 3,50 m posadowionych bezpośrednio na gruncie. W celu uciąglenia prefabrykatów fundamentu przeciągnięto pręty zbrojeniowe przez otwory technologiczne, a następnie po ustawieniu konstrukcji nośnej przęsła wypełniono wolne przestrzenie mieszanką betonową C30/37. Konstrukcję noś[...]

 Strona 1