Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DŹWIAREK"

Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest problemowi doboru odpowiedniego przedziału kontroli mającej na celu sprawdzenie związanych z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn. Zaproponowano bardzo proste modele, dostarczając praktykom, którzy nie przeszli szkoleń z zakresu niezawodności, narzędzi do określenia zasad kontroli. Metody te ułatwiają praktykom projektowanie lepszych konstrukcji i procesów przemysłowych, które spełniają wymagania określone w normach międzynarodowych Abstract. The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of inspection policies. These methods allow practitioners to design improved systems and procedures that will be able to fulfill requirements stated by international industry standards. (Practical examples of determination of periodical inspection of safety related control systems of machinery). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo maszyn, funkcje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo funkcjonalne, kontrole okresowe Keywords: safety of machinery, functional safety, safety function, periodical inspection Wstęp Analizy wypadków przy obsłudze maszyn przedstawione w [1] wykazały, że 36% z nich było spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie układu sterowania. Ponadto, w grupie wypadków spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie układu sterowania poważne wypadki zdarzały się znacznie częściej (41%) niż w wypadkach bez związku z układem sterowania (7%). Najczęstszą przyczyna takich wypadków był brak funkcji bezpieczeństwa (58%). Najczęściej brakowało takich funkcji jak monitorowanie położenia osłony czy obecności operatorów w strefie niebezpiecznej. Inna grupa wypadków to zdarzenia spowodowane niezadziałaniem związanego z bezpieczeństwem elementu układu sterowania w wyniku zbyt małej o[...]

Laboratoryjne badanie skuteczności wykrywania upadków z wy DOI:10.15199/148.2017.6.16


  Wraz z rozwojem techniki powstają nowe, coraz bardziej wydajne maszyny. Zwłaszcza rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwia tworzenie tzw. inteligentnych systemów wytwarzania. Moce obliczeniowe tych systemów w pierwszej kolejności wykorzystywane są do monitorowania procesu wytwórczego. Coraz częściej są także wykorzystywane do monitorowania poziomu bezpieczeństwa operatorów systemu. Dzięki temu wzrasta także poziom bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn. W nowoczesnych systemach coraz częściej do realizacji funkcji bezpieczeństwa stosowane są urządzenia czujnikowe wykrywające położenie specjalnych etykiet, a w konsekwencji obiektów, na których etykiety są zainstalowane [1, 2]. Przykładem takiego wyposażenia jest system RTLS, który wykrywa położenie etykiety [3, 4]. Przykładem zastosowania systemu lokalizacji do zwiększenia bezpieczeństwa jest jego wykorzystanie do monitorowania aktywności pracowników [5] w celu wykrywania sytuacji wymagającej pomocy medycznej. Innym przykładem zastosowań związanych z bezpieczeństwem są zakłady chemiczne Arge Phoenix SMD w Kölliken, Szwajcaria. W tym przypadku występuje konieczność przebywania pracowników w pobliżu składowisk toksycznych odpadów chemicznych. Wiążą się z tym znaczne zagrożenia związane z możliwością nagromadzenia się toksycznych oparów w ograniczonej przestrzeni, a także z możliwością wybuchu lub pożaru. W takim przypadku niezbędne jest zorganizowanie natychmiastowej ewakuacji wszystkich zagrożonych. Jest to możliwe dzięki ciągłemu monitorowaniu ich lokalizacji w obszarze składowiska. Jednocześnie widoczny jest rozwój elektronicznych systemów rejestracji czasu pracy. Aktualnie są to zazwyczaj urządzenia zawierające czytnik kart RFID, kodu kreskowego, albo paska magnetycznego, w których rejestracja czasu pracy następuje po zbliżeniu lub włożeniu przez osobę karty [...]

 Strona 1