Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT JASIONOWSKI"

Wpływ chropowatości powierzchni stopu intermetalicznego FeAl42 na jej odporność na erozję kawitacyjną w okresie inkubacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności stopu intermetalicznego FeAl42 o różnej chropowatości powierzchni. Próbki poddawano obciążeniom kawitacyjnym na stanowisku strumieniowo-uderzeniowym. Stwierdzono korzystny wpływ polerowania warstwy wierzchniej na zużycie kawitacyjne stopu intermetalicznego FeAl42. ABSTRACT The paper presents results of investigation cavitation erosion resistance [...]

Wpływ zużycia kawitacyjnego w okresie inkubacji na zmianę struktury geometrycznej powierzchni drobnoziarnistego stopu Ni3Al

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie kawitacyjne w okresie inkubacji drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Opisano mechanizm powstawania i niszczenia warstwy wierzchniej pod wpływem oddziaływania cieczy roboczej. Przedstawiono zmiany struktury geometrycznej powierzchni w funkcji czasu trwania próby. Stwierdzono, że pierwsze mikropęknięcia powstaj[...]

The influence of grain size of Ni3Al alloy on cavitation wear of Ni3Al intermetallic after cold rolling and recrystallization during incubation period

Czytaj za darmo! »

Unbeneficial phenomenon of cavitation is very common and can be observed in many fields of life. In particular, it appears in hydraulic machines and systems, and as well as in automotive and shipbuilding industries. Cavitation wear has been a subject of many publications and scientific works since the end of 19th century. However, recent state of knowledge of this phenomenon is still insufficient. Osborn Reynolds was the first who described this phenomenon in 1894. The meaning of term cavitation was taken from latin word cavitas which means cavern, void. Cavitation was firstly recognized as the reason of screw propellers and turbine rotors destruction at the turn of the 19th century. The first accurate definition of cavitation has been created in 20th century, and then material research as an attempt to full explanation of this effect has been introduced. Cavitation has been also noted in sliding vane-pumps, gear wheels, pipelines and fittings. Cavitational erosion is an effect of mechanical devastation of material, due to implossions of cavitational bubbles in the nearby or directly on material’s surface, what results in weight loss. Microbubbles serve as a cavitation embryos, which can be periodically recreated, due to release of gases from liquid. The effect of periodically repeated compression and implosion of gas bubbles is accompanied by rapidly changing impulses of pressure with value of even 1 GPa. Especially dangerous conditions can be achieved if microbubbles form cavitational clouds, which can lead to simultaneous implossion of large amount of bubbles and creation of very high pressure impulse. Formation of accumulative beam of liquid which moves with speed of 100 m/s, is also possible in critical conditions [1÷5]. Surface zone strengthening, microcracks, material loss and microstructure changes are appearing in the material as a result of continous impact of pressure pulses [6÷8]. Special attention has been f[...]

Odporność na erozję kawitacyjną powłok elektroiskrowych

Czytaj za darmo! »

Jedną z form niszczenia tworzyw konstrukcyjnych jest erozja kawitacyjna. Zjawisko niszczenia kawitacyjnego występuje głównie w elementach maszyn omywanych szybkimi przepływami cieczy lub pracujących w polu ultradźwiękowym o dużej intensywności. Podstawową przyczyną procesu niszczenia kawitacyjnego są gwałtowne zmiany ciśnienia przepływającej cieczy - impulsowe zmniejszanie ciśnienia cieczy poniżej ciśnienia krytycznego, bliskiego ciśnieniu parowania cieczy, a następnie tworzenie się pęcherzyków parowo-gazowych i implodowanie tych pęcherzyków w strefie większego ciśnienia [1÷3]. Głównymi sposobami zapobiegania lub złagodzenia szkodliwego oddziaływania zjawiska kawitacji na części maszyn są następujące metody: -- konstrukcyjna - polegająca na optymalnym doborze parametrów geometrycznych i hydraulicznych maszyn, odpowiedniej konstrukcji elementów opływowych i przepływowych oraz zapewnieniu warunków pracy urządzeń (np. temperatura czynnika) przepływowych eliminujących bądź minimalizujących powstawanie zjawiska kawitacji, a tym samym występowanie erozji kawitacyjnej, -- technologiczna - polegająca na doborze materiałów konstrukcyjnych o jak największej odporności kawitacyjnej, a także stosowaniu powłok ochronnych z materiałów niemetalicznych i metalicznych, poprawie właściwości materiałów metalicznych przez napawanie, platerowanie, obróbkę cieplną lub laserową [4]. Perspektywicznym rozwiązaniem może okazać się stosowanie powłok wytworzonych technologią elektroiskrową na elementach maszyn narażonych na niszczenie kawitacyjne ze względu na ich dużą odporność na zużycie ścierne i erozyjne oraz dużą wytrzymałość zmęczeniową. Dodatkową zaletą stosowania obróbki elektroiskrowej jest: -- możliwość nakładania szczelnych powłok z dowolnych materiałów metalicznych o grubości od 1 μm do 10 mm, -- bardzo dobre połączenie powłoki[...]

 Strona 1