Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAMILA PIEKARSKA"

Badania eksperymentalne wpływu częściowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną

Czytaj za darmo! »

Generator fotowoltaiczny charakteryzuje się stosunkowo małą gęstością generowanej mocy, zależącą istotnie od nasłonecznienia i temperatury modułów. Co więcej, w warunkach nierównomiernego nasłonecznienia krzywa mocy P-U posiada więcej niż jedno maksimum lokalne (rys. 1). W warunkach nierównomiernego nasłonecznienia modułu temperatura zacienionego ogniwa może wzrosnąć do takiej wartości, że ulega ono uszkodzeniu i powstaje punkt przegrzania (tzw. hot spot). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przepływ prądu w kierunku przeciwnym przez nieoświetlone ogniwo. Częściowe zacienienie modułu lub instalacji może być spowodowane przez warunki naturalne, takie jak: chmury, drzewa, kominy, sąsiednie budynki, czy zalegający śnieg. W przypadku, kiedy zacienienie obejmuje zaledwie 2% powierzchni modułu (np. zacienienie obejmuje ¾ ogniwa z modułu, składającego się z 36 ogniw), maksymalna moc zostaje zmniejszona o 70%. Roczn[...]

 Strona 1