Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kajetan Kalus"

Toxicity of the Spirulina sp. extract-containing plant biostimulant Ocena toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin zawierającego ekstrakt ze Spirulina sp. DOI:10.15199/62.2015.10.28


  Ext. of microalgae, emulsifier and mixts. thereof prepd. in ratio of 1:1, 1:10, 1:100 and 1:100 were added to soil samples used for cultivation of rapeseed and mustard. The effects were assessed after 3 and 6 days by detn. the amts. of germinated plants and the length of their roots. The best stimulation of plant growth was achieved at 1:1 and 1:100 in both cases. Addnl., biostimulant toxicity for Eisenia fetida earthworms was assessed. The biostimulant was added to the soil sample with a predetd. no. of earthworms. After 14 day test, no difference in body mass changes of the earthworms and their mortality were obsd. Przedstawiono wyniki badań dotyczących potencjalnej toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin, zawierającego ekstrakt z mikroalgi Spirulina platensis. Do oceny fitotoksyczności zastosowano test Phytotoxkit (z użyciem rzepaku i gorczycy), a zootoksyczność wyznaczono, wykorzystując test na dżdżownicach (Eisenia fetida). Uzyskane wyniki nie wskazują na toksyczność badanego preparatu wobec roślin. Ponadto, nie stwierdzono negatywnego wpływu ocenianego biostymulatora na przyrosty masy ciała dżdżownic oraz na wzrost ich śmiertelności. Obecnie w rolnictwie coraz częściej poszukuje się produktów bezpiecznych dla środowiska, które mogłyby stanowić alternatywę dla chemicznych środków ochrony roślin, wpisując się tym samym w koncepcję upraw ekologicznych. Do takich preparatów można zaliczyć biostymulatory wzrostu, wśród których należy wyróżnić ekstrakty glonowe1-3). Preparaty te mogą być stosowane doglebowo, dolistnie i w uszlachetnianiu nasion4). Dzięki zawartości substancji bioaktywnych korzystnie oddziałują na wzrost i rozwój, zwiększając w ten sposób wydajność produkcji roślinnej5-9). W dostępnej literaturze można odnaleźć liczne doniesienia potwierdzające pozytywny wpływ stosowania ekstraktów z glonów na kiełkowanie nasion i odporność roślin, szczególnie przy niekorzystnych warunkach środowiskowych. W efe[...]

 Strona 1