Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Chojnackaa"

A concept of production of new generation of phosphorus-containing biofertilizers. BioFertP project Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych. Projekt BioFertP DOI:10.15199/62.2015.3.20


  Assumptions of a research project on a new technol. for prodn. of phosphate fertilizers by microbial solubilization based on renewable raw materials (bones, fishbone and ashes from burning sludge from biol. wastewater treatment plant). A selection of microorganisms suitable for solubilization of P-contg. raw material will be done. Lab. and pilot scale expts. will be carried out. Liq. and granular fertilizers will be produced. Opisano założenia i wstępne wyniki badań projektu, którego celem jest opracowanie technologii nowych nawozów fosforowych na bazie surowców odnawialnych metodą solubilizacji mikrobiologicznej. Jako surowce zostaną wykorzystane kości, ości i popioły ze spalania biomasy o dużej zawartości fosforu, w tym popioły ze spalania osadu z IIIo oczyszczania biologicznego ścieków. Projekt obejmuje dobór odpowiednego rodzaju mikroorganizmu do rozkładu surowca fosforowego w celu uzyskania pożądanego produktu o danym przeznaczeniu (preparat o szybszym lub spowolnionym uwalnianiu składnika). Badania zostaną przeprowadzone w skali wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej. Zostaną wytworzone aplikacyjne partie produktów w instalacji półtechnicznej, które posłużą ocenie właściwości użytkowych w badaniach rolnych. Ocenione Agnieszka Saeida,*, Małgorzata Wyciszkiewicza, Magdalena Jastrzębskab, Katarzyna Chojnackaa, Henryk Góreckia aPolitechnika Wrocławska; bUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn A concept of production of new generation of phosphorus-containing biofertilizers. BioFertP project Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych. Projekt BioFertP DOI: 10.15199/62.2015.3.20 Mgr inż. Małgorzata WYCISZKIEWICZ w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką IV roku tego Wydziału. Specjalność - zastosowanie bakterii do solubilizacji surowców fosforowych. Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-369 Wrocław, tel.: (71) 320[...]

 Strona 1