Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Papis"

Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń DOI:10.15199/33.2019.07.01


  Wartykule przedstawiono własne metody bazujące na określeniu rozwoju pożaru w konkretnym przypadku na podstawie zasad projektowania eksperymentów, które były wykorzystane do zmniejszania gęstości obciążenia ogniowego. W PN-B-02852:2001 [2] podano zasady obliczania obciążenia ogniowego. Jego wartość ma wpływ na klasyfikację budynków w zakresie kategorii bezpieczeństwa pożarowego, wielkość strefy pożarowej oraz obliczenia wody do gaszenia pożaru.Wniektórych przypadkach jest możliwe nieuwzględnianie lub zmniejszanie obciążenia ogniowego. Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego nie należy uwzględniać materiałów zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych oraz o zawartości wody przeszło 60%. Natomiast w przypadku następujących materiałów palnych uwzględnia się tylko 10%ich masy rzeczywistej: ● papierwrolach o średnicy co najmniej 0,5 m i o długości co najmniej 1 m; ● papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 x 1 x 1 m; ● drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2 m; ● węgiel kamienny i kokswpryzmach i zwałach o wysokości co najmniej 1 m; ● zboże, wysłodki buraczane itp. w stosach i pryzmach wysokości powyżej 1 m; ● płyty drewnopochodne, ułożone w stosy ściśle, bez przekładek, o wymiarach stosów 1 x 1 x 1 m; ● zboże w zasiekach i komorach wykonanych z materiałów niepalnych; ● mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp., złożone na paletach drewnianych, w tym foliowanych; ● przetwory owocowo-warzywne w puszkach, słoikach, butelkach, na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych i z tworzyw sztucznych oraz kartonach; ● napoje niegazowane i gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, z tworzyw sztucznych oraz kartonach. Materiały palne przyjmowane do obliczeń w ilości 20% ich rzeczywistej masy, to: ■ zboże, cukier, mąka[...]

Wybrane aspekty bezpieczeństwa pożarowego budynków wysokich DOI:10.15199/33.2015.11.18


  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynkówwysokich.Opisano zarówno zagadnienia związane z bezpieczeństwem ludzi (ewakuacja, prowadzenie akcji ratunkowej), jak i bezpieczeństwem konstrukcji budynku, które powinno zostać zachowane przez czas wymagany przepisami. Ponadto przedstawiono statystykę pożarów w budynkach wysokich w Polsce. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budynki wysokie, ewakuacja, odporność ogniowa, rozprzestrzenianie ognia.Bezpieczeństwo pożarowe budynków powszechnie uważanych za wysokie, ze względu na liczbę kondygnacji i rozlokowanych na nich ludzi oraz usytuowanie zazwyczaj w gęstej zabudowie miast, wymaga szczególnego podejścia zarówno przez projektantów, jak i jednostki straży pożarnej, która musi być wyposażona w specjalistyczny sprzęt ratunkowy dostosowany do ponadstandardowych wysokości budynków. Zgodnie z warunkami technicznymi [1] do takich budynków należą obiekty o wysokości 25 - 55 m (oznaczenie W), a w przypadku budynków mieszkalnych (ZL IV) o liczbie kondygnacji 10 - 18 włącznie. Budynki wyższe określane są w przepisach jako wysokościowe (WW). Łącznie problem dotyczy ok. 11 000 budynków w Polsce, przy czym jeżeli z tej statystyki odrzucimy typowe budynki mieszkalne z wielkiej płyty, a więc niewiele przekraczające 30 m, pozostanie ok. 1500 budynków. Rozważając obiekty wyższe niż 70 m, mamy do czynienia w Polsce z niecałą setką takich budynków. Sukcesywnie się to zmienia i przybywa budynków wysokości ponad 40 m, jednakże w porównaniu z miastami, które przyjęły model budownictwa wysokiego jako strategię ich rozwoju: Hongkong > 7500, Nowy Jork > 5500, Singapur > 3600, São Paulo > 3500, Seul > 2800 czy Tokio > 2500, nawet najbardziej rozwinięta pod tymwzględemWarszawa jest daleko w tyle. Zagrożenia pożarowe budynków wysokich związane są przede wszystkim z ich ukształtowaniem, które sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia zgodnie z kierunki[...]

Bezpieczeństwo pożarowe publicznej komunikacji podziemnej w miastach

Czytaj za darmo! »

W"Materiałach Budowlanych" nr 7/2007 ukazał się artykuł "Analiza pożarówwtunelach", w którym omówiono pożary wtunelach drogowych, tj.wtunelach przeznaczonych do ruchu samochodowego. Ten artykuł jest kontynuacją problematyki bezpieczeństwa transportu podziemnego. Omówiono w nim zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego, alewzasadzie dotyczy on bezpieczeństwa także w przypadku innych zdarzeń,[...]

 Strona 1