Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Suchorska-Woźniak"

Wpływ wilgotności na odpowiedź rezystancyjnego czujnika chloru domieszkowanego platyną DOI:10.15199/48.2017.08.29

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie stężenia różnych gazów jest bardzo istotne zarówno w przemyśle jak i w życiu codziennym. Na co dzień każdy człowiek styka się z wieloma czujnikami, z czego najpowszechniejsze wydają się być systemy monitorowania stężenia tlenku węgla (czadu) [1] oraz spalin samochodowych [2]. W przypadku zastosowań przemysłowych, ze względu na szeroko rozwinięte normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, stosowane są czujniki wielu gazów zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa. Przykładem mogą być zakłady chemiczne, które muszą kontrolować stężenia zarówno stosowanych i produkowanych przez siebie gazów oraz powstających produktów ubocznych. Jedną z szeroko stosowanych niebezpiecznych substancji jest chlor. Jest to zielono-żółty gaz o ostrym zapachu. Wysoka toksyczności tego związku jest wynikiem jego silnych właściwości utleniających. Chlor reaguje z wodą, a produktami są kwas solny HCl i kwas podchlorawy HClO. Kwasy te mogą przyczyniać się do nieodwracalnego uszkodzenia komórek organizmu [3]. W zależności od indywidualnych uwarunkowań człowieka, gaz ten można wyczuć, gdy jego stężenie wynosi od 0,2 do 3,5 ppm. Powyżej tego stężenia chlor przestaje być wyczuwalny i zaczyna podrażniać błony śluzowe, gałki oczne a następnie uszkadza drogi oddechowe. Przy dalszym wzroście stężenia może doprowadzić nawet do śmierci [4]. Chlor jest pierwiastkiem, który w życiu codziennym znajduje wiele praktycznych zastosowań. Wykorzystywany jest, jako składnik środków wybielających, rozpuszczalników, czy lekarstw. Istotnym jego zastosowaniem jest uzdatnianie wody. Zagrożenia i szeroki zakres stosowania Cl2 determinują sens opracowywania czujników wykrywających ten gaz. Biorąc pod uwagę rodzaje sensorów oraz fakt, iż muszą one pracować w warunkach o zmiennej wilgotności, w niniejszych badaniach zdecydowano się na zastosowanie rezystancyjnego czujnika gazu. Istnieje wiele materiałów gazoczułych, z których najstarszym i jednym z najczęś[...]

Efekt piezoelektryczny prętów ZnO osadzanych z kąpieli chemicznej w polu elektrycznym DOI:10.15199/13.2017.10.7


  W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie niezależnymi źródłami energii. Obecnie do tego celu najczęściej wykorzystuje się urządzenia tymczasowo przechowujące energię takie jak baterie czy akumulatory. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej prac poświęconych jest opracowywaniu mikrogeneratorów energii elektrycznej. W wielu takich urządzeniach wykorzystuje się efekt piezoelektryczny, a jednym z częściej stosowanych materiałów jest tlenek cynku. Tlenek ten dzięki swojej niecentrosymetrycznej budowie wykazuje właściwości piezoelektryczne. W tym obszarze nauki można zaobserwować niezwykły postęp w badaniach, w szczególności prowadzonych przez Z. L. Wang [1-2]. Dzięki tym badaniom wykonywanym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wydajność piezoelektrycznych nano- i mikrogeneratorów poprawiono ponad tysiąc razy [3]. Najczęściej w badaniach ZnO osadzany jest metodami takimi jak Vapor- Liquid-Solid (VLS) czy Vapor-Solid-Solid wymagającymi zaawansowanej aparatury. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione wyniki badań efektu piezoelektrycznego tlenku cynku osadzanego metodą osadzania z kąpieli chemicznej w polu elektrycznym, co nie zostało do tej pory przedstawione w literaturze przedmiotu. Część eksperymentalna Osadzanie ZnO prowadzono metodą Chemical Bath Deposition (CBD) w polu elektrycznym. Do przygotowania kąpieli stosowano sześciowodny azotan cynku (Zn(NO3)2 · 6H2O) cz.d.a. firmy POCH oraz heksametylenotetraaminę (HMT) cz.d.a. firmy POCH. Jako podłoża stosowano komercyjnie dostępne płytki szklane o rozmiarze 2,5×2,5 cm pokryte warstwą tlenku indowo-cynowego (ITO). Podłoża przed procesem osadzania tlenku cynku odtłuszczano w acetonie i przemywano wodą dejonizowaną. Kąpiel chemiczna zawierała równo- molową ilość azotanu cynku oraz HMT (tak, aby stężenie reagentów wynosiło 100 mM). Po przefiltrowaniu otrzymanego roztworu, filtrat stosowano jako kąpiel do osadzania ZnO. Osadzanie prowadzono po rów[...]

 Strona 1