Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Ochal"

Biomass accumulation by maize under differentiated fertilization and sowing Akumulacja biomasy przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia i siewu DOI:10.15199/62.2016.9.21


  A multicomponent N, P and S-contg. fertilizer, urea, and superphosphate were applied for silage maiz growing in field expts. An increase in biomass crop at various stages of development of plants was obsd. The biomass yield was strongly depended on the development stage of the plant and on the kind of the fertilization. The localized application of the multicomponent fertlizer had a significant positive impact on maize crop. Na podstawie doświadczenia polowego oceniono oddziaływanie zlokalizowanego nawożenia nawozem wieloskładnikowym NPS(M) aplikowanym łącznie z siewem nasion na akumulację biomasy przez kukurydzę kiszonkową. Stwierdzono, że proces ten zależał od fazy rozwojowej rośliny i nawożenia. Aplikacja nawozu NPS(M) miała istotny korzystny wpływ na plony kukurydzy kiszonkowej. Kukurydza charakteryzuje się znaczącym potencjałem plonotwórczym i w relatywnie krótkim okresie wegetacji gromadzi znaczną ilość suchej masy (s.m.), odznaczającej się dużą wartością energetyczną, co decyduje o jej dużych wymaganiach pokarmowych. W produkcji tej rośliny składnikiem w największym stopniu wpływającym na wielkość uzyskiwanej biomasy jest azot. Na wyprodukowanie 1 t s.m. kukurydza uprawiana w technologii kiszonkowej pobiera ok. 15 kg azotu. Pierwiastek ten oddziałuje zarówno na efektywność asymilacji ditlenku węgla, jak i dystrybucję asymilatów w organach kukurydzy podczas jej wegetatywnego i generatywnego wzrostu1-7). Niedostateczne zaopatrzenie roślin w azot w fazie 8. liścia powoduje nieodwracalne ograniczenie potencjalnej liczby zawiązków kolb i ziarniaków. Ponad 30% (w nowoczesnych odmianach nawet więcej) całkowitej zawartości azotu obecnego w roślinach pod koniec wegetacji jest pobierana już po okresie kwitnienia5-8). Określenie optymalnego poziomu nawożenia azotem, gwarantującego wykorzystanie potencjału produkcyjnego kukurydzy przy ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko, stanowi istotne uwarunkowanie agrotechniczne w [...]

 Strona 1