Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ROSZCZYK"

Series plug-in hybrid powertrain system - an experimental setup

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny do badania algorytmów sterowania w szeregowych hybrydowych układach napędowych dla pojazdów typu plug-in (ang. PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Motywacją do jego budowy było wciąż rosnące wśród producentów zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, w tym pojazdami typu szeregowy PHEV, w których problem ograniczonego zasięgu pojazdu o napędzie czysto elektrycznym (ang. BEV = Battery Electric Vehicle) rozwiązuje się dodając drugie źródło energii elektrycznej w postaci generatora napędzanego silnikiem spalinowym. (Szeregowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in - laboratoryjne stanowisko badawcze). Abstract. This paper presents an experimental setup designed for testing control systems for plug-in hybrid electric vehicles (PHEV). Our primary motivation was to meet polish industry half-way with its continuously growing interest in the development of electric and hybrid electric vehicles, incl. series plug-in hybrids that solve problem of limited range of a battery electric vehicle (BEV) by including into a powertrain additional electric power generator driven by a combustion engine. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, hybrydowy układ napędowy typu plug-in, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, plug-in hybrid powertrain, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid drivetrain systems become more and more popular in concept passenger cars. An ongoing research focuses on delivering solutions that will replace traditional internal combustion engine based drivetrains. Almost every car manufacturer invests in developing hybrid or electric cars. Some of these cars are already available on the market. An electric car has its long history. Electric cars outsold combustion engine powered cars at the beginning of XX century. In those days, lack of effective speed controllers for electric motors combined with lack of reliable rechargeable batteries swung the balan[...]

Power management in series hybrid drive

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny hybrydowego szeregowego zespołu napędowego dla pojazdu elektrycznego. Szczególną uwagę położono na metodę sterowania przekształtnikiem AC-DC współpracującym z zespołem silnik spalinowy-generator. Przedstawiono również dwie strategie sterowania silnikiem spalinowym oraz sposoby zarządzania rozdziałem mocy z dwóch źródeł energii w zależności od zapotrzebowania na moc przez silnik elektryczny. (Zarządzanie rozdziałem mocy w hybrydowym napędzie szeregowym). Abstract. This paper presents an experimental setup of a series hybrid drive for an electric vehicle. The control method of AC-DC converter operating with engine-generator set is presented in detail. There have been presented two control strategies for internal combustion engine (ICE) and power management for two energy sources aimed at covering power demand of an electric motor. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid electric vehicles (HEVs) are very promising alternatives to typical vehicles propelled by an internal combustion engine. There are many ways to create hybrid drives. Two major categories are parallel hybrids and series hybrids. In the parallel hybrid drive, electric motor and internal combustion engine are connected to mechanical transmission. In the series hybrid system, the ICE is not directly connected to the drivetrain, but propels generator. Energy produced by the engine-generator set and energy from the battery are summed in common DC circuit and passed to electric motor connected to the drivetrain. A generator output voltage is AC, thus an AC-DC converter must be applied to proper operation with electrochemical batteries. It is possible to reduce gases emission and fuel consumption in the hybrid drive by implementing control strategies that enable optimization of working point of the ICE. An electric m[...]

 Strona 1