Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Skwarek"

Comparison of selected antioxidant enzyme activities of Pinus sylvestris and Quercus robur trees to fungal pathogen infections Porównanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych roślin drzewiastych Pinus sylvestris i Quercus robur na infekcje patogenami grzybowymi DOI:10.15199/62.2016.9.31


  2). 1812 95/9(2016) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) jest najważniejszym gatunkiem lasotwórczym, zajmującym ok. 70% powierzchni lasów Polski, wskutek czego ma ona kluczowe znaczenie dla gospodarki leśnej3). Wiosenna osutka sosny jest chorobą o dużym znaczeniu gospodarczym. Znana jest od ponad 100 lat, występuje epidemicznie tylko na sośnie zwyczajnej, poraża igły drzew wszystkich klas wieku1). Objawem choroby są przebarwienia igieł oraz poszerzające się i żółknące plamy, co w konsekwencji prowadzi do zamierania i przedwczesnego opadu igieł. Przyczyną wystąpienia objawów choroby są grzyby Lophodermium pinastri i Lophodermium seditiosum. Choroba jest najgroźniejsza dla sosen 1-5-letnich, dlatego największe szkody powoduje w szkółkach i młodych uprawach4). Dąb szypułkowy (Quercus robur) to ważny pod względem gospodarczym i przyrodniczym liściasty gatunek lasotwórczy. Jednym z wielu gatunków grzybów odpowiedzialnych za pogarszanie się kondycji dębów jest Erysiphe alphitoides, sprawca mączniaka prawdziwego dębu. Mączniak prawdziwy dębu powoduje znaczne szkody w szkółkach i uprawach leśnych. Cechą charakterystyczną, świadczącą o porażeniu drzewa mączniakiem jest biały, mączysty nalot na zielonych organach roślin. Największe zmiany chorobowe obserwuje się na młodych liściach, rozwijających się wczesną wiosną. Podatność dojrzałych liści dębu na zakażenie patogenem jest zdecydowanie mniejsza5). Podstawę odpowiedzi roślin na kontakt z patogenami chorobotwórczymi stanowią biochemiczne reakcje odpornościowe. Pierwszą reakcją obronną komórek roślinnych, w odpowiedzi na czynniki związane zarówno ze stresem biotycznym, jak i abiotycznym, jest szybki wzrost generacji reaktywnych form tlenu (RFT). Konsekwencją tego jest wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych, takich jak peroksydaza i dysmutaza ponadtlenkowa, bezpośrednio zaangażowanych w metabolizm RFT. Toksyczne działanie RTF polega na ich reakcji z takimi składnikami żywej komórki,[...]

 Strona 1