Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Janiszewska"

New surfactants as potential components of washing liquids Nowe surfaktanty jako potencjalne składniki płynów do prania DOI:10.15199/62.2016.9.17


  Three new 2-ethylhexanol alkoxylate surfactants were studied in aq. solns. for stability, d., viscosity, wettability, surface tension, foamability, emulsifiability, emulsion stability and washing power. The results were compared with those of 2 com. surfactants. The studied surfactants showed lower foamability but also lower washing power in comparison to com. ones. W opracowaniu nowych środków do prania można wskazać na tworzenie nowych postaci znanych produktów oraz wprowadzanie nowych surowców. W zakresie formy wyraźną tendencję wzrostową wykazują płyny, które z powodzeniem zastępują proszki. Formulacje te pozwalają na wprowadzenie szerokiej gamy nowych, efektywnych surowców, które nie mogą być składnikami proszków. Wśród nowych surowców duże znaczenie mają surfaktanty. Badano wybrane aktywne powierzchniowo oksyalkilaty 2-etyloheksanolu. Przedmiotem badań był wpływ rodzaju i stężenia tych związków na wytypowane właściwości fizykochemiczne i użytkowe modelowych roztworów piorących. Największą grupę produktów chemii gospodarczej stanowią środki piorące, występujące w postaci proszków, płynów, saszetek i tabletek. Ich udział w rynku Unii Europejskiej wynosi 49%1). Udział Polski.w całej produkcji unijnej wynosi ponad 4%, co daje jej 6. miejsce wśród krajów wspólnoty. W Polsce płyny do prania w 2011 r. stanowiły 15,8% wszystkich środków do prania2). Ich udział rośnie, gdyż forma ta pozwala na stosowanie wielu składników, których nie można wprowadzić do formy proszkowej. Poza tym zostały opracowane nowe technologie, które pozwalają na otrzymywanie płynów o wysokim stężeniu (koncentraty) i na ograniczenie kosztów transportu3). Usuwanie zabrudzeń jest wynikiem różnych procesów fizycznych i chemicznych przebiegających w maszynach pralniczych w kąpieli piorącej. Przełom w środkach do prania nastąpił w XIX w., gdy wprowadzono do nich surfaktanty4) (surface active agents). Polskim odpowiednikiem jest pojęcie "związek powierzchnio[...]

 Strona 1