Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Rajewski"

ROZWIĄZANIE PODNOSZĄCE DOSTĘPNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ TRANSMISJI DANYCH W URZĄDZENIACH MOBILNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ DO KONTROLI TOŻSAMOŚCI PODRÓŻUJĄCYCH DOI:10.15199/59.2017.6.31


  Od coraz większej liczby aplikacji i usług wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych przez użytkowników wymaga się wysokiej dostępności czy pewności działania. Istnieje wiele metod zapewnienia tych pozafunkcjonalnych wymagań, które mogą być realizowane na poziomie poszczególnych komponentów sieciowych (np. redundancja istotnych modułów sprzętowych) albo też kompleksowo na poziomie całej sieci (ang. resilience) [1]. Dla zapewnienia ciągłości transmisji z/do radiowego urządzenia końcowego stosuje się różne rozwiązania techniczne. Niezawodność w dostępie do sieci można zapewnić wprowadzając redundancję sprzętową w odniesieniu do modemów transmisyjnych albo gwarantując nadmiarowość w zakresie wyboru sieci wykorzystywanych na potrzeby transmisji. W przypadku urządzeń mobilnych popularnym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwy jest dostęp do sieci dwóch operatorów (wskazane jest, aby byli to operatorzy wykorzystujący różną infrastrukturę sieciową). Jeśli terminal posiada dwa moduły radiowe możliwe jest uzyskanie nie tylko większej dostępności i niezawodności działania, ale także większej przepływności, która będzie superpozycją przepływności cząstkowych uzyskiwanych z obu modemów, co można porównać do rozwiązań w sieciach 3G i 4G oferujących agregację kanałów radiowych. Z tego powodu częstym rozwiązaniem wykorzystywanym w różnych systemach transmisyjnych stają się urządzenia wielofunkcyjne, które są w stanie obsłużyć transmisję danych z wykorzystaniem różnych technik teletransmisyjnych, np. przewodowej Ethernet udostępnianej przez modem xDSL (ang. Digital Subscriber Loop) albo PON (ang. Passive Optical Network), czy bezprzewodowej bazując na sieciach telefonii komórkowej lub systemach satelitarnych [6]. W dziedzinie elektroniki użytkowej i przemysłowej obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na systemy wbudowane (ang. embeded). Wzrasta także potrzeba wykorzystywania systemów o dużym stopniu inte[...]

KONSTRUKCJA ZAGŁUSZARKI TRANSMISJI RADIOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.75


  Rosnący poziom zagrożenia o charakterze przestępczym, a także terrorystycznym wymusza rozbudowę infrastruktury technicznej, która jest w stanie zapewnić ochronę ludzi i mienia, a także zmniejszyć ryzyko szkód o charakterze materialnym, gospodarczym czy biznesowym, związanych np. z wyciekiem informacji czy cyberatakami. Ochrona infrastruktury krytycznej, granic, ważnych obiektów, spotkań na wysokim szczeblu, a także imprez masowych jest zadaniem szeregu instytucji powołanych ustawowo do realizacji takich celów. Jednym z rodzajów urządzeń coraz częściej wykorzystywanych przez różne służby bezpieczeństwa publicznego są zagłuszarki radiowe. Wytwarzają one pole elektromagnetyczne o dużej mocy i szerokim widmie częstotliwości, aby poprzez zakłócenie odbiornika w urządzeniu (np. detonatorze ładunku wybuchowego) uniemożliwić w ten sposób sterowanie nim przez intruza. Zastosowanie urządzeń zagłuszających zwiększa szanse na skuteczne podjęcie ładunku i jego neutralizację, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pirotechników i innych osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Proponowany system zagłuszania jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania z obszaru cyfrowego przetwarzania sygnałów, techniki w.cz. i techniki mikroprocesorowej, a także wiedzę z dziedziny inżynierii oprogramowania i inżynierii systemowej. Konstrukcja zagłuszarki jest przedmiotem projektu badawczo-rozwojowego pt. "Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej" (umowa nr DOB-BIO7/15/04/2015) realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu nr 7/2015. 2. KONCEPCJA Celem realizowanego projektu jest opracowanie oraz zbudowanie systemu zapewniającego zagłuszanie transmisji radiowej w szerokim zakresie częstotliwości. System ten ma zapewnić zabezpieczenie obiektów przed niepowołanym podsłuchem[...]

 Strona 1