Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bobra"

Porównawcze obliczenia wpływu wstrząsów górniczych na przykładową halę stalową i żelbetową DOI:10.15199/33.2015.06.16


  W artykule przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń wpływu efektów sejsmicznych na konstrukcję hali stalowej i żelbetowej przewidzianych do realizacji na terenach eksploatacji górniczej LGOM. Przedyskutowano różnice w efektach tych wpływówna siływewnętrznewprzypadku obu typówkonstrukcji. Słowa kluczowe: inżynieria sejsmiczna, spektra odpowiedzi, Metoda Elementów Skończonych, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe.Wartykułach [1, 2] opisano procedurę sprawdzania wpływów sejsmicznych na nowo projektowane budynki na terenach górniczych LGOM, która jest wynikiem badań wykonanych dla KGHM PM S.A. w latach 2009 - 2012 [3], do których zaadaptowano europejską normę sejsmiczną Eurokod 8 [4]. Celemartykułu jest przedstawienie wyników obliczeń wg [3] przykładowej konstrukcji stalowej i żelbetowej, na podstawie których pokazano udział obciążeń wywołanych wstrząsami górniczymi w porównaniu z oddziaływaniami od obciążeń stałych i użytkowych. Założenia do obl[...]

Projektowanie budowli wg Eurokodu 8 na terenach górniczych LGOM DOI:10.15199/33.2015.06.15


  W artykule przedstawiono procedury dotyczące implementacji normy Eurokod 8 do projektowania budowli na terenach górniczych Legnicko-Głogowskiego OkręguMiedziowego. Opisano niezbędną procedurę wyznaczenia sił wewnętrznych budowli z zastosowaniem metody spektrum odpowiedzi. Słowa kluczowe: dynamika budowli, wstrząsy górnicze, metoda spektrum odpowiedzi, projektowanie budowli, Eurokod 8.Eksploatacja górnicza, której mogą towarzyszyć wstrząsy górnicze, na terenach silnie zurbanizowanych wymaga określania odporności dynamicznej budowli [1]. Szczególnie silne wstrząsy o magnitudzie Richtera mL = 4,3 występują na terenie Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) [2]. Pojawiła się więc potrzeba opracowania praktycznej metody projektowania budowli na efekty prognozowanych wstrząsów górniczych. W latach 2009 - 2012 zespół badawczy z Politechniki Opolskiej, przy współpracy specjalistów z Centrum Inżynierii Sejsmicznej "Eucentre" z Pavii weWłoszech, przygotował wytyczne do projektowania budowli na terenach aktywności parasejsmicznej LGOM [3].Wzwiązku z wprowadzeniem Eurokodu 8 [4], naturalnym wyborem była adaptacja tej normy do projektowania budowli na terenie LGOM. Trudnościwpraktycznym jej zastosowaniu dotyczyły: ■ różnicy zapisów wstrząsów górniczych i trzęsień ziemi (spektra Fouriera, czas trwania); ■ problemu uwzględnienia efektów lokalnej amplifikacji podłoża; ■ problemu określenia intensywności wstrząsów górniczych oraz[...]

 Strona 1