Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Białas"

Wpływ warunków hodowli na wzrost komórek Bacillus subtilis 4/7 syntetyzujących celulazę DOI:10.15199/62.2019.5.8


  Dalszy rozwój cywilizacyjny obecnej generacji wymaga równoległego postępu w zakresie pozyskiwania energii i surowców niezbędnych dla nieprzerwanego funkcjonowania procesów produkcyjnych mających na celu zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa. Chodzi tu nie tylko o przemysł chemiczny, ale także o przemysł spożywczy i związane z nim rolnictwo. Rolnictwo, niezależnie od stosowanego systemu uprawy, niezmiennie boryka się z wieloma problemami związanymi z atakami różnego rodzaju patogenów oraz szkodników, których aktywność przyczynia się do znacznego zmniejszenia plonów. Poza tym intensywna uprawa jest przyczyną spadku żyzności i biologicznej aktywności gleby oraz postępującej mineralizacji materii organicznej1). W rezultacie utrzymanie dotychczasowej wydajności upraw wymaga stosowania coraz większej ilości syntetycznych nawozów oraz pestycydów. Nawozy powszechnie stosowane w rolnictwie mają wiele zalet, ale znane są także negatywne konsekwencje ich stosowania. Około 47% azotu dostarczanego do gleby w postaci nawozów jest rzeczywiście przyswajana w danym roku przez rośliny uprawne, reszta jest tracona i stanowi jedną z głównych przyczyn eutrofizacji wód2). Dostrzegając te problemy, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów nieustannie zwiększają poziom zainteresowania badaniami ukierunkowanymi na opracowanie i rozwój nowych biopestycydów i bionawozów opartych na wyselekcjonowanych mikroorganizmach3). Istnieje wiele mikroorganizmów, które mogą oddziaływać na rośliny jak biopestycydy lub biostymulatory, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności upraw. Są to przedstawiciele rodzaju Acetobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 98/5(2019) 743 Mgr Katarzyna SZYCHOWSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek biologia, specjalność biologia molekularna. Obecnie pracuje w firmie Intermag Sp z o.o. w Olkus[...]

 Strona 1