Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ KACZMAREK"

Prof. dr PAWEŁ NANTKA-NAMIRSKI 1911-1993

Czytaj za darmo! »

Paweł Nantka-Namirski w latach 1954-1960 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Farmaceutycznego. Paweł Nantka-Namirski rozpoczął studia w zakresie chemii i nauk pomocniczych (fizyka, matematyka, mineralogia i botanika) na uniwersytecie w Bonn w 1933 r. Studia te kontynuował następnie na uniwersytecie w Monachium i, od 1934 r., we Wrocławiu. W 1937 r. uzyskał stopień chemika dyplomowanego ([...]

Paweł Nantka-Namirski (1911÷1993)

Czytaj za darmo! »

16 lutego 1993 r. zmarł w Warszawie w wieku 81 lat emerytowany profesor Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, h.c. dr Uniwersytetu Wrocławskiego, Paweł Nantka-Namirski, wybitny chemik organik, działacz przedwojennego Związku Polaków w Niemczech zasłużony w walce o polskość Śląska. Paweł Nantka-Namirski urodził się 13 października 1911 r. w Gierałtowicach w województwie kat[...]

Z półki księgarskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Andrzej Huczko, Agnieszka Dąbrowska, Magdalena Kurcz GRAFEN. Otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Seria: Świat nanotechnologii, Warszawa 2016, ISBN 978-83-235-2306-2, stron 272, cena 39 zł.Czytając recenzowaną książkę targały mną skrajne uczucia. Autorzy bez wątpienia włożyli ogromną pracę w jej napisanie i zdecydowanie warto po nią sięgnąć, szczególnie jeśli dopiero zaczyna się przygodę z grafenem. Obecnie na świecie jest wiele pozycji poruszających tematykę syntezy materiałów 2D, a szczególnie grafenu. Większość z nich stanowi jednak zbiór tematycznie powiązanych publikacji naukowych, gdzie brak jest przekrojowej syntezy dokonań światowych, a recenzowana książka, na co warto zwrócić uwagę, stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dokonań w dziedzinie badań nad grafenem. Jednak jej obszerność i próba powiązania wielu aspektów związanych z grafenem spowodo[...]

Wear and fatigue resistance of vacuum carburized titanium substrates

Czytaj za darmo! »

The results of investigations of wear and fatigue resistance of modified, on the way of thermo-chemical treatment, titanium Ti6Al4V, Ti and Ti Beta C alloys are presented in this paper. Substrates underwent processes of vacuum carburizing and then were tested on the T11 "pin on disk" tester and modified four balls apparatus for surface fatigue testing. Treated samples had typical struc[...]

Prosta metoda syntezy substancji farmaceutycznej aripiprazol w oczekiwanej formie polimorficznej

Czytaj za darmo! »

Opracowano nową, prostą metodę otrzymywania substancji farmaceutycznej aripiprazol o założonej formie polimorficznej, nie zastrzeżonej przez patenty. Obecna metoda jest dużo prostsza od dotychczasowych, a wydajność nowego procesu znacznie wyższa od osiąganej za pomocą metod dotychczasowych. Czystość surowej substancji jest zbliżona do farmakopealnej. An original simple and patent-free meth[...]

Synteza aminokwasowych pochodnych 6H-indolo[2,3-b]chinoliny


  Indolo[2,3-b]chinoliny to grupa związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Badania nad kolejnymi analogami indolo[ 2,3-b]chinoliny są prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym już od kilkunastu lat i zaowocowały jak do tej pory otrzymaniem ponad 100 nowych pochodnych. Ostatnie 5 lat poświęcono badaniom nad syntezą koniugatów indolo[2,3-b]chinoliny z aminokwasami. Otrzymano wiele aminokwasowych pochodnych indolo[ 2,3-b]chinoliny, a pomyślne wyniki badań biologicznych skłaniają do kontynuowania prac badawczych. A series of new aminoacid derivatives of 6,11-dimethyl- 6H-indolo[2,3-b]quinolin-2-ylamine and 6,11-dimethyl- 6H-indolo[2,3-b]quinolin-9-ylamine were synthesized and studied for cytotoxic activity. The glycine and L-proline derivatives were the most efficient (3.3 and 4.3 μM). Nowotwory stanowią jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny i są chorobą, która wywołuje w społeczeństwie najwięcej emocji. Postawienie diagnozy choroby nowotworowej często bowiem kojarzy się pacjentom z równoczesnym wyrokiem śmierci. I niestety są ku temu podstawy. W Polsce, po chorobach serca i naczyń, nowotwory są przyczyną największej liczby zgonów. Liczba ta cały czas rośnie, pomimo stosowania coraz lepszych metod leczenia nowotworów. W latach 90. XX w. było to 19% ogółu zgonów, a obecnie 24,5%1). Być może wiąże się to również z większą wykrywalnością tego typu schorzeń. Metodami leczenia, oprócz od wielu lat z powodzeniem stosowanych zabiegów chirurgicznych i napromieniowania, są także metody farmakologiczne, czyli chemioterapia. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Katarzyna Sidoryk*, Wojciech J. Szczepek, Łukasz Kaczmarek Synteza aminokwasowych pochodnych 6H-indolo[2,3-b]chinoliny Synthesis of amino acid derivatives of 6H-indolo[2,3-b]quinoline Dr hab. Wojciech J. SZCZEPEK w roku 1967 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1968-1994 pracował na Wydziale Chemii UW, a w lat[...]

Wykorzystanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań przebiegu reakcji i jej produktów w syntezie Eksemestanu


  Przedstawiono wykorzystanie spektroskopii NMR do jakościowego i ilościowego oznaczania produktów reakcji otrzymywania EE-1, półproduktu w syntezie Eksemestanu, leku stosowanego w terapii raka piersi. 1H and 13C NMR spectroscopies were used for studying the reaction of 1,4-androstadieno-3,17-dione with pyrrolidone to exemestane. In particular, formation of a mono-substituted by-product was succesively followed. Eksemestan jest nieodwracalnym inhibitorem aromatazy, stosowanym w leczeniu raka piersi. Jest to pierwszy preparat steroidowy trzeciej generacji o wysokiej skuteczności i minimalnej aktywności hormonalnej, stosowany doustnie. Pierwszy etap jego syntezy polega na reakcji wyjściowego substratu steroidowego 1,4-androstadieno- -3,17-dionu (ADD) z pirolidyną, z wytworzeniem półproduktu EE-1 (rys. 1). Reakcja jest odwracalna i pozwala na konieczną do dalszych przekształceń aktywację pozycji 6 w pierścieniu steroidowym B. Do właściwej interpretacji wyników doświadczeń optymalizacyjnych, pozwalających na określenie zarówno najlepszych, jak i krytycznych parametrów reakcji otrzymywania EE-1, konieczne było znalezienie metody pozwalającej na ilościową ocenę postępu reakcji, z monitoringiem substratu ADD, produktu EE-1 oraz powstającego zanieczyszczenia Zan. Według danych literaturowych1) zanieczyszczenie to jest produktem pirolitycznego rozkładu właściwego produktu reakcji, tj. EE-1, a jego ilość zależy od warunków prowadzenia procesu. Do oznaczenia stopnia przereagowania substratów, w celu określenia czasu zakończenia reakcji, należy zastosować jedną z technik analitycznych. Jakkolwiek zazwyczaj w takich przypadkach stosuje się metody chromatograficzne, w naszym przypadku wyniki tych metod nie były zadowalające. Powstający produkt reakcji i zanieczyszczenie są związkami nietrwałymi. Wymusza to prowadzenie pomiaró[...]

 Strona 1  Następna strona »