Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roberto Greppi"

Kompozyty zbrojone splotami ze stali wysokiej wytrzymałości


  Wbudownictwie kompozyty zbrojone włóknami wysokiej wytrzymałości coraz częściej zastępują stale konstrukcyjne. Sprzyjają temu ich zalety, takie jak: niewielkamasatowarzyszącastosunkowodużejwytrzymałości i sztywności,duża odporność zmęczeniowa oraz odporność na korozję.Wprawdzie inwestorów odstrasza koszt tego typumateriałów, alemożna go skutecznie ograniczać, racjonalizując sposób ich wykorzystania. Współczesny rynek daje możliwości wyboru wśród różnych rodzajów włókien. Nie zawsze konieczne jest stosowanie najdroższych włókien węglowych, tym bardziej że podobne właściwości mają stale bardzo wysokiej wytrzymałości (ang. Ultra High Tensile Strength Steel). Właściwości kompozytów zbrojonych stalą UHTS Stale stosowane jako zbrojenie taśm kompozytowych typu SRP (ang. Steel Reinforced Polymer) i SRG (ang. Steel Reinforced Grout) mogą osiągać wytrzymałość 5000 MPa. Tak dobre właściwości mechaniczne uzyskuje się przez odpowiedni dobór składu chemicznego oraz obróbkę cieplną i mechaniczną pozwalającą zbudować strukturę krystaliczną stali perlitycznej. Tego typu stale zawierają 0,8 - 0,96% węgla. Stal w postaci drutów poddaje się obróbce ciągnienia do osiągnięcia średnicy 0,20 - 0,35 mm. W trakcie tego procesu ziarna lub pojedyncze kryształy stali w strukturze perlitycznej są układane zgodnie kierunkiem ciągnienia, wzdłuż drutu. Dzięki kontroli odległości płytek perlitu możliwe jest zwiększenie naprężeń ciągnienia i w konsekwencji lepsze ułożenie płytek.Wraz z redukcją grubości i rozstawu płytek cementytu w kierunku ciągnienia powstaje struktura włóknista, natomiast w przekroju prostopadłym ziarna perlitu układają się w półkola. Cienkie płytki cementytu w stali zapewniają jej bardzo dobrą deformowalność plastyczną.Możliwość umocnienia zgniotowego stali eutektoidalnych jest większa niż stali niskowęglowych. Stale takie mają nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także dobrą ciągliwość. Drugim z elementów decydującym o dobrych właściwoś[...]

 Strona 1