Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA PORĘBSKA"

Właściwości hydrofobowych powłok krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Adhezja mikroorganizmów do powierzchni materiałów biomedycznych jest wstępnym warunkiem ich kolonizacji. Wynikiem kolonizacji powierzchni przez bakterie może być rozwinięcie się biofilmu bakteryjnego, stanowiącego źródło oportunistycznych infekcji towarzyszące stosowaniu tych materiałów. Uważa się, że przyleganie bakterii jest zapoczątkowane przez wiązania elektrostatyczne, oddziaływania hydrofobowe i siły Van der Waalsa miedzy powierzchnią bakterii a powierzchnią abiotyczną [1]. W układach biologicznych oddziaływania hydrofobowe są zwykle uważane za najsilniejsze ze wszystkich niekowalencyjnych oddziaływań dalekiego zasięgu [2]. Hydrofobowość jest zatem ważną cechą materiałów o właściwościach antybakteryjnych, gdyż większa hydrofobowość może powodować łatwiejsze usuwanie bakterii, wpływając przez to na zmniejszenie adhezji bakterii do różnych materiałów biomedycznych [3, 4]. Właściwości hydrofobowe mogą hamować pewne interakcje bakterii z powierzchnią, co można wykorzystać do ochrony powierzchni przed tworzeniem biofilmu bakteryjnego [5]. Hydrofobowość powierzchni można uzyskać, stosując modyfikacje powierzchni za pomocą kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach, fluorosilanów czy powłok tlenków metali [6]. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych są powłoki bazujące na hydrofobowych właściwościach silanów [7]. Podstawowym składnikiem jest SiO2, czyli bezwodnik kwasu krzemowego H2SiO3, który nie reaguje z wodą. Jednak sama krzemionka nie wystarcza do uzyskania dostatecznie silnego efektu braku zwilżalności. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych substancji, które podtrzymywałyby ten efekt, tzw. hydrofobizatorów. Wytworzone cząstki krzemianowe powodują powstawanie zarówno reaktywnych grup Si-OH, jak i niereaktywnych grup Si=O na powierzchni. Reaktywne grupy dostarczają miejsc dla dalszego chemicznego procesu modyfikacji powierzchni, który pozwala zmienić własności powierzchni. Funkcjonalizacja koloidów krzemionkowych pozwala na[...]

 Strona 1