Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ DYCZEWSKI"

Synteza dimerów i estolidów nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich adduktówz bezwodnikiem maleinowym

Czytaj za darmo! »

Opracowano warunki syntezy dimeru i estolidu kwasu oleinowego oraz ich estrów, a także adduktu kwasu oleinowego z bezwodnikiem maleinowym oraz określono ich fizykochemiczne właściwości. Otrzymane produkty mogą być zastosowane w ekologicznych wyrobach technicznych. Conditions of synthesis of dimer and estolide of oleic acid and their esters as well as the adduct of oleic acid with maleic an[...]

Synteza pochodnych hydroksylowych i hydroksymetoksylowych triacylogliceroli

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano pochodne hydroksylowe i hydroksymetoksylowe oleju rzepakowego. Związki te uzyskano z epoksydowanego oleju rzepakowego w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego. Ze względu na bardzo dużą lepkość mają one mniejsze możliwości zastosowania w smarach niż dimery i estolidy. Obecność grup funkcyjnych w cząsteczce sprawia, że pochodne te mogą być stosowane jako surowiec lub dodatek[...]

 Strona 1