Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Richard JANURA"

Diagnostics of transformer with insulation oil-paper DOI:10.15199/48.2015.08.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia metody opisujące stan izolacji transformatorów. Przez określenie jej stanu jest poznanie pomiarów napięcia powrotnego oraz pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń. Metoda pomiaru napięcia powrotnego jest metodą szeroko opisującą stan, która nie jest objęta normami ale w wielu przypadkach umożliwia uzyskanie jasnych i dokładnych wyników. Wyniki przede wszystkim pokazują zawartość wilgoci, zawartość przewodzących zanieczyszczeń w oleju oraz wpływ stopnia starzenia na papier izolacyjny. (Diagnostyka transformatorów z izolacją papierowo-olejową). Abstract. The article deals with method describing the state of transformer insulation. By the determining its state is acquainted return voltage measurement and measurement the insulation resistance of windings. Return measurement voltage method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact. Słowa kluczowe: napięcie powrotne, rezystancja izolacji, wskaźnik polaryzacji, transformator. Keywords: return voltage, insulation resistance, polarization index, transformer. Introduction Influence of operating conditions leads to aging of individual parts of transformer, and also to changes of the major electrical and mechanical properties. To the check of the condition greatly contributes electro-technical diagnosis, whose main task is to find a clear relation between the change in functional characteristics of the machine and some measurable values. The assessment of these measured values must be visible not only the rate of change, but also whether it is a permanent or reversible state. The aim of diagnostics of transformers is to verify that the machine complies with the determined conditions in accordance with standards [1]. Economically reliable and effective po[...]

 Strona 1