Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna MICHAŁOWSKA-SAMONEK "

Numerical models of human breast

Czytaj za darmo! »

The aim of the paper is to introduce the online repository of numerical breast models, obtained using MRI. These free available models allow to better illustrate changes setting in breast through obtained fairly accurate characteristics of tissues i.e. the models assemble the structural heterogeneity of normal breast tissues and the realistic dispersive dielectric properties in frequency range 0.5-20 GHz based on Debye’s model. Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja darmowego repozytorium naturalistycznych, numerycznych modeli gruczołu piersiowego i jego krótkie omówienie. Modele te pozwalają zobrazować heterogeniczną budowę gruczołu piersiowego, a także odwzorować właściwości dyspersyjne jego tkanek w zakresie częstotliwości 0.5-10 GHz w oparciu o parametryczny model Deb[...]

Rozkład pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w gruczole piersiowym

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie numerycznej analizy rozkładu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu, w modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszeniu zagadnienia założono że model jest półsferyczny i homogeniczny, a jego parametry elektryczne są opisane równaniem Cole-Cole. Abstract. The aim of the paper is to introduce numerical analysis of electromagnetic field distribution by FDTD method. In order to simplify the problem it has been assumed that the breast models is homogeneous and its electric parameters are describe by Cole-Cole equation. (The distribution of electromagnetic field of high frequency in breast gland) Słowa kluczowe: nowotwór gruczołu piersiowego, FDTD, rozkład PEM (pola elektromagnetycznego), antena dipolowa. Keywords: Breast Cancer, FDTD(finite difference time domain), electromagnetic field distribution, dipole antenna. Wstęp Do końca obecnej dekady nowotwory złośliwe staną się najprawdopodobniej przyczyną numer jeden umieralności zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Według danych z najnowszego raportu Krajowej Bazy Danych Nowotworowych na nowotwory złośliwe w 2007r. zachorowało w Polsce 61688 kobiet, a zmarło 39345. Najczęściej występującym nowotworem u kobiet jest rak piersi (22,42% zachorowań [6]). Rys.1. Statystyka zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2007r.[11] Rys.2. Statystyka zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w [...]

Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models

Czytaj za darmo! »

The knowledge of the electric field distribution in a female body plays a very important role in breast cancer detection. The aim of this paper is to present the numerical analysis of electric field distribution and SAR using the FDTD method in four kinds of realistic breast models. Three types of breast cancer have been used to demonstrate pathologies. Streszczenie. Wiedza o rozkładzie pola elektrycznego w ciele kobiety ma wielkie znaczenie w detekcji raka. Praca niniejsza ma na celu przedstawienie numerycznej analizy rozkładu pola elektrycznego i SAR za pomocą metody FDTD w naturalistycznych czterech rodzajach piersi. Jako patologie zastosowano trzy rodzaje nowotworów piersi. (Numeryczna analiza rozkładu pola elektrycznego i SAR w naturalistycznym modelu piersi dla wysokich częstotliwości). Keywords: Electric field distribution (E), SAR (Specific Absorption Rate), breast phantom, cancer Słowa kluczowe: rozkład pola elektrycznego, współczynnik absorbcji, model piersi, nowotwór. Introduction The development of microwave breast cancer detection techniques, which has been be seen in the last ten years, uses electromagnetic field (EMF) analysis in the context of electromagnetic hazards. According to the standard proposed by the Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP [2] and adopted by EU as the norm, parameters which are required for estimation of EMF expo[...]

 Strona 1