Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA JAGIELSKA"

Utleniające odwodornienie etanu w obecności sit molekularnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Chemii Przemysłowej nad utleniającym odwodornianiem etanu na wielko-, średnio- i wąskoporowatych sitach molekularnych. W obecności metaloglinofosforanowego sita MeAlPO-17 o strukturze erionitu (Me = Co, V) otrzymano eten z wydajnością 18,2% i selektywnością 37,4%. W obecności metalokrzemoglinofosforanu MeAlPO-44 o strukturze chabazyt[...]

Oznaczanie durenu, izodurenu oraz innych węglowodorów aromatycznych w produktach katalitycznej konwersji metanolu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono chromatograficzną metodę analizy produktów przemiany metanolu w duren. Do oznaczania węglowodorów aromatycznych C6-C10 oraz ich oddzielenia od węglowodorów alifatycznych zastosowano kolumnę wypełnioną fazą SP-1000 (w ilości równej 10%) na Chromosorbie P (HP). Umożliwiło to rozdzielenie izomerów - durenu i izodurenu - osiągane zwykle za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej.[...]

 Strona 1