Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Dankowski"

Skutki błędów projektowo-wykonawczych na przykładzie dwóch wyremontowanych budynków

Czytaj za darmo! »

Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w Polsce funkcjonowały zasady, że w naszej szerokości geograficznej budynek o murach ceglanych postawiony w stanie surowym do czerwca, mógł być otynkowany w tym samym roku kalendarzowym, natomiast budynek ukończony w stanie surowym do sierpnia można było w danym roku otynkować warunkowo, zaś postawiony później musiał bezwzględnie[...]

Problematyka utrzymania obiektów historycznych wykonanych z materiałów nietypowych DOI:10.15199/33.2017.11.27


  Wniektórych regionach Polski, np. w pasie między Ostrowem Wielkopolskim aWrocławiem, w okolicach Opola, a także na południe od Zielonej Góry znajdują się obszary, gdzie w przeszłości stosowano skałę osadową zwaną rudą darniową, jakomateriał budowlany o właściwościach konstrukcyjnych, obok kamieni naturalnych i cegieł ceramicznych. Od XIV w. do końca XIX w. zbudowano w ten sposób wiele budynków o różnymprzeznaczeniu użytkowym. Były wśród nich budynki mieszkalne, gospodarcze, kościoły i wieże kościelne, mury obronne, pałace, czy ogrodzenia np. cmentarzy. WXIX w., obok bloczków z rudy darniowej, jako budulec zaczęto również stosować bloczki konstrukcyjne otrzymywane z żużli odlewniczych. Rejon, w którym do chwili obecnej przetrwało wiele budynków wykonanych z tego materiału, to Nowa Sół i jej okolice w województwie lubuskim, m.in. miejscowości takie jak Otyń, Modrzyca, Wrociszów, Konradowo i inne. Są to na ogół budynki mieszkalne i gospodarcze, ale np. w Parku Mużakowskim znajduje się pięcioprzęsłowy Most Arkadowy, w którego filarach wbudowane są bloczki z tego materiału. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zabytków, w tym dóbr materialnych i innych świadectw kultury ogólnoludzkiej, oraz na to, że obok nas istnieją dzieła myśli technicznej sformułowanej nie tylko w postaci ekspresyjnych, cieszących oko fasad budowli, ich wnętrz, rzeźb czy malowideł, ale także utwory techniki ukryte w materiałach budowlanych, których kunsztu tak na co dzień nie dostrzegamy i nie doceniamy, gdyż często zakryte są tynkiem. One też wymagają zwrócenia uwagi zarówno konserwatorów, jak i historyków, póki jeszcze istnieją, stawiając dzielnie opór czynnikomatmosferycznymi często nieusprawiedliwionym, nagannym działaniom człowieka. Ruda darniowa w budownictwie dawnym Ruda darniowa od wieków wykorzystywana była w Europie do różnych celów. Początkowo (prawdopodobnie w III tysiącleciu p.n.e.), w Egipcie rudy d[...]

 Strona 1