Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Michał DUSZAK"

Stacjonarne sieci telekomunikacyjne

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przewidywanych kierunków rozwoju usług i infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Wyjściem do analizy jest ocena obecnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego, określenie kierunków tego rozwoju w świetle zmieniających się wymagań użytkowników usług i obserwowanych ich zachowań wobec zwiększającej się konkurencji pomiędzy dostawcami. Rosnące oczekiwania użytkowników, szczególnie wobec nowych usług świadczonych w nowoczesnych cyfrowych sieciach, takich jak dostęp do Internetu, telefonia internetowa i usługi multimedialne, w tym telewizja cyfrowa, powodują, że obecna infrastruktura telekomunikacyjna, w znacznej części wykorzystująca rozwiązania i techniki tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej, staje się niewystarczająca. [...]

Rozwój WiMAX w Polsce

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Obecnie dwoma najczęściej wykorzystywanymi rodzajami dostępu do Internetu w Po[...]

Zjawisko konwergencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Czytaj za darmo! »

Usługi wiązane: TV, szerokopasmowy Internet, telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy w ofercie u jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Spośród operatorów sieci kablowych, którzy jako pierwsi rozpoczęli oferowanie trzech usług, jedynie Aster umożliwia zakup pełnego ich pakietu (TV, Internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, mobilny Internet). Pozostali operatorzy sieci kablowych oferują po trzy usługi (TV, Internet, telefon). Od niedawna do tej grupy dołączyli także operatorzy telekomunikacyjni. Telekomunikacja Polska i Telefonia Dialog wzbogaciły swoje oferty o usługi telewizyjne i Internet. Pod koniec 2009 r. dołączyła do nich także Netia, która pracuje nad ofertą telewizyjną wspólnie z telewizją "n". Wraz z rozwojem technik telekomunikacyjnych oraz coraz ostrzejszą konkurencją różnice między sieciami stacjonarnymi i komórkowymi, podobnie jak usługami, zaczęły stopniowo zanikać. Proces ten, definiowany jako konwergencja mobilno-stacjonarna (Fixed-Mobile Convergation - FMC) to rozwiązanie, które dla użytkownika oznacza jeden aparat telefoniczny, pełniący w biurze czy w domu funkcję telefonu stacjonarnego, zaś w podróży telefonu komórkowego, a proces przełączania się między sieciami następuje automatycznie. W zasięgu sieci domowej bądź biurowej taki telefon działa wykorzystując technikę szerokopasmowego dostępu radiowego, a z chwilą opuszczenia tego zasięgu następuje automatyczne przełączenie na działanie w zakresie sieci GSM. Termin usługi konwergentne pojawił się w momencie, w którym operatorzy sieci komórkowych zaczęli wyprzedzać operatorów sieci stacjonarnych pod względem liczby abonentów osiągając łącznie wielkości podane na rys. 1. wą złotówkę. W przypadku usług pre-paid nie pobierali opłat za abonament. W segmencie post-paid dołączone były natomiast pakiety "darmowych" minut wliczonych w abonament, plany taryfowe dostosowane do każdego segmentu odbiorc[...]

Trzęsienie ziemi w telefonii stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zawarto elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach realizacji wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Telefonia stacjonarna w Polsce przechodzi obecnie trudny okres: od kilku lat m[...]

Ekspansja telefonii mobilnej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zawarto elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach programu wieloletniego pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O poziomie telefonizacji rynku w Polsce zaczyna obecnie decydować telefonia mobilna, któr[...]

Szaleństwo Internetu

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O tym, że Internet rozwija się w ogromnym tempie, nikogo nie trzeba chyba przekon[...]

Szaleństwo Internetu

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach wieloletniego programu pt.: Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. O tym, że Internet rozwija się w ogromnym tempie, nikogo nie trzeba chyba przekon[...]

Wielkość rynku telefonii stacjonarnej i zmiany jego struktury

Czytaj za darmo! »

Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce przechodzi obecnie trudny okres: po kilkuletnim zastoju zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania regulacyjne, mające na celu stymulację konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi w tym segmencie telekomunikacji. Wszystko to, chociaż z pewnym czasowym przesunięciem, wpływa na zmianę zachowania się podmiotów, na strukturę rynku oraz na wielkość jego przy[...]

Kształtowanie się cen w sieciach stacjonarnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Działania regulatora rynku telekomunikacyjnego (Urzędu Komunikacji Elektronicznej - UKE), ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego przez zniesienie barier wejścia na rynek i zmianę struktury rynku, w konsekwencji powinny doprowadzić do znacznego obniżenia cen za usługi telekomunikacyjne. Procentowy udział operatora zasiedziałego Telekomunikacji Polskiej (TP) w[...]

Dostępność i wykorzystanie e-usług w Polsce

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt:. Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Internet z roku na rok zyskuje na popularności i to już nie tylko na całym świecie,[...]

 Strona 1  Następna strona »