Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Gorycka"

Badania i ocena zgodności systemów rynnowych z tworzyw sztucznych


  Ze względu na niski koszt powszechnie stosowane są instalacje odprowadzające wody opadowe z połaci dachowych wykonane z rynien i pionowych rur spustowych z PVC-U (nieplastyfikowanego polichlorku winylu). W porównaniu z innymi materiałami, takimi jak stal, miedź, tytan, cynk czy aluminium, PVC nie ulega korozji, jest odporne na działanie mgły solnej, kwaśne deszcze oraz zanieczyszczone wody opadowe. Rynny z PVC-U zabezpieczone tlenkiem tytanu lub akrylem i stabilizowane promieniami UV wykazują dużą odporność na zmiany temperatury powietrza oraz na wpływ promieni UV, a ich żywotność szacuje się na 40 - 50 lat. Na polskim rynku dostępnych jest ponad 100 różnego rodzaju systemów rynnowych z PVC-U zarówno pochodzenia krajowego, jak i opracowanych za granicą. Różnią się one kształtem rynien (półokrągłe, skrzynkowe, gzymsowe itp.) oraz innych elementów wyposażenia systemu rynnowego, wielkością, sposobami połączeń oraz systemem montażu. Kolorystyka orynnowania z PVC-U jest również bardzo bogata, w związku z czym możliwe jest dobranie koloru do elewacji obiektu. Wybór odpowiedniego systemu rynnowego zależy prze[...]

Przegląd płyt i elementów okładzinowych z tworzyw sztucznych na elewacje budynków


  Wśród wielu rozwiązań elewacyjnych dostępnych na rynku dużą popularność mają płyty i elementy okładzinowe z tworzyw sztucznych.Wzależności od rodzaju polimeru oraz innych dodatków, takich jak wypełniacze (włókna,mączki), plastyfikatory, stabilizatory, barwniki itp., a także różnych technologii produkcjimateriały te charakteryzują się odmiennymi właściwościami technicznymi. Okładziny zewnętrzne z tworzyw sztucznych przeznaczone są do wykonywania ścian pionowych w budynkach nowo wznoszonych, modernizowanych oraz remontowanych i poddawanych termorenowacji (ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką, suchą). Bogata gama kolorystyczna, różnorodność faktur, a także łatwość montażu powiększają grono zwolennikówtego typu rozwiązań. Do najbardziej popularnych należą: - płyty i elementy z PVC-U i PVC-UE; - płyty laminatowe; - płyty i płytki z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PVC-U), tj.: płyty mineralno- -akrylowe; płyty poliestrowo-kruszywowe; płyty poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym; okładziny z polipropylenu; płytki elewacyjne z modyfikowanego polimeru winylowo-akrylowego; - płyty kompozytowe z rdzeniem z tworzyw sztucznych; - okładziny z kompozytu drewno- -PVC. Okładziny elewacyjne z płyt lub innych elementów powinny charakteryzować się wieloma cechami warunkującymi odpowiednią nośność i sztywność, dostosowaną do określonego zastosowania, spełnieniemwymagań dotyczących bezpieczeństwa [...]

Systemy rynnowe


  Woda z opadów atmosferycznych zbierająca się na połaciach dachowych budynków może być odprowadzana zewnętrznymlub wewnętrznymsystemem odwadniania. W artykule omówię wyłącznie grawitacyjne systemy zewnętrzne (woda spływa do rynien biegnących wzdłuż krawędzi dachu, a następnie przejmowana jest przez rury spustowe przymocowane do elewacji budynku). System zewnętrzny zalecany jest w przypadku budynków wysokości do pięciu kondygnacji, czyli z pionami długości do ok. 15 m nad poziomem terenu. Zgodnie z RozporządzeniemMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690; z późniejszymi zmianami) budynki wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 nie muszą być wyposażone w system odwodnienia, pod warunkiem, że mają odpowiednio ukształtowane okapy. Przy doborze odpowiedniego typu zewnętrznej instalacji do odprowadzania wód opadowych należy zwrócić szczególną uwagę na: - optymalną przepustowość - system powinien umożliwiać efektywne pozbycie się wody z połaci dachowych; - ochronę obiektu budowlanego przedmechanicznym, chemicznym i termicznym oddziaływaniem wód opadowych; - szczelność systemu na wodę, jego odpornośćmechaniczną, termiczną, chemiczną oraz na promieniowanie UV; - chropowatość powierzchni (im niższy współczynnik chropowatości powierzchni, tym woda szybciej spływa po rynnie, a cząsteczki zanieczyszczeń wolniej osadzają się na powierzchni materiału orynnowania); - trwałość, estetykę i higienę. Wymiary przekrojów rynien i rur spustowych zależą od powierzchni i kąta pochylenia połaci dachowej. Im większy przekrój rynny, tym większa przepustowość układu. Producenci systemów rynnowych dysponują odpowiednimi tabela[...]

Wewnętrzne okładziny ścienne z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/33.2014.12.08


  W artykule przedstawiono informacje na temat wewnętrznych okładzin ściennych z tworzyw sztucznych, w tym profili z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) oraz PVC-UE, płyt z kompozytu poliestrowego z wypełniaczem z mielonego kamienia naturalnego oraz płyt mineralno-akrylowych. Omówiono przede wszystkim metodykę badań oraz wymagania, jakim podlegają wewnętrzne okładziny ścienne z tworzyw sztucznych. Słowa kluczowe: okładzina ścienna, płyta ścienna, profile PVC-U, profile PVC-UE, tworzywa sztuczne. Abstract. The article presents information on the internal wall cladding made of plastic, in particular profiles of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and PVC-UE, composite panels made of polyester filler with minced natural stone and mineral- -acrylic panels.Article focused mainly on research methodology and requirements so far as are subject to internal wall cladding made of plastic. Keywords: wall cladding, wall panel, PVC-U profiles, PVC-UE profiles, plastic.Wśród okładzin z tworzyw sztucznych stosowanych na ściany wewnętrzne w budownictwie wyróżnićmożna płyty i listwy z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U oraz PVC-UE, płyty z kompozytu poliestrowego z wypełniaczem z mielonego kamienia naturalnego, a także okładzinymineralno- -akrylowe. Metody oceny zgodności profili z nieplastyfikowaneg[...]

 Strona 1