Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW KRASOWSKI"

Oxidation kinetics of steels utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers under thermal shock conditions DOI:10.15199/40.2015.11.12


  The corrosion of four steels (X5CrNi18-10, X2CrTi12, X3CrTi17, X2CrTiNb18) in air atmosphere has been studied under thermal shock conditions. It has been found that all studied steels degraded in comparable degree and scales formed on their surfaces have very good adherence. Keywords: corrosion resistance steels, oxidation, thermal shocks Kinetyka utleniania stali stosowanych do produkcji nakładek na tłumiki samochodowe w warunkach szoków termicznych Zbadano przebieg korozji czterech gatunków stali (X5CrNi18-10, X2CrTi12, X3CrTi17, X2CrTiNb18) w atmosferze powietrza, w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że szybkość procesu korozji wszystkich badanych materiałów jest porównywalna, a powstające na ich powierzchniach zgorzeliny odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Słowa kluczowe: stale żaroodporne, utlenianie, wstrząsy cieplne 1. Introduction The present work is a part of long-term program aimed at limiting of high temperature corrosion of particular elements of the exhaust system in automotive vehicles. In the first step of this program the heat resisting properties of steels used for production of vehicle mufflers have been studied. The aim of the next research step, which is the subject of this paper, was determination of the heat resisting properties of four grades of steel utilized for production of exhaust tips for vehicle mufflers. Such tips are applied for sport stylization of cars, mainly in the case of cars with higher capacity of engines. Tips indicate that [...]

 Strona 1