Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA FALANA"

Elektrochemiczna charakterystyka stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano wstępnej elektrochemicznej charakterystyki korozyjnej stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13. Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji badanego stopu w szerokim zakresie potencjałów (od -1,7 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym. Wyznaczono wartości oporów polaryzacji w pobliżu przejścia katodowo-anodowego. Pokazano, że w środowiskach zakwaszonych stop SmNi5 roztwarza się w obszarze aktywnym, natomiast efektywnie pasywuje się jedynie w środowiskach alkalicznych. Słowa kluczowe: stop SmNi5, roztwór siarczanowy, krzywe potencjokinetyczne, odporność korozyjna, opór polaryzacji Electrochemical characterization of SmNi5 alloy in sulphate solutions at pH = 2÷13 A preliminary electrochemical corrosion characterization of SmNi5 al[...]

 Strona 1