Wyniki 1-10 spośród 112 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Przebinda"

Angielski dla behapowców - lekcja 2

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz ty[...]

Angielski dla behapowców - lekcja 3

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz ty[...]

Angielski dla behapowców - lekcja 4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz ty[...]

Angielski dla behapowców - lekcja 5

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną.COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work Article 2. Definitions. (b) ‘Hazardous chemical agent’ means: (i) any chemical agent which meets the criteria for classification[...]

Angielski dla behapowców lekcja 6

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną.Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Article 14. Health surveillance 1. To ensure that workers receive health surveillance appropriate to the health and safety risks they incur at work, measures shall be introduced in accordance with nationa[...]

Angielski dla behapowców lekcja 7

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa,ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną.Directive 2000/54/EC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work Article 2. Definitions (a) "biological agents" shall mean micro-organisms, including those which have been genetically modified, cell cultures and human endoparasites, which may be able to provoke any infection, allergy or toxicity; (b) "micro-organism" shall mean a micr[...]

Angielski dla behapowców lekcja 8

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną.Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace. Annex I. Minimum safety and health requirements for workplaces used for the first time… 1. Preliminary note: The obligations laid down in this Annex apply whenever required by the features of the workplace, the activity, the circum[...]

angielski dla behapowców lekcja 9

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną. Małgorzata Majka, Rafał Przebinda lekcja 2 lekcja 9 angielski dla behapowców COUNCIL DIRECTIVE on the minimum safety and[...]

Angielski dla behapowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu propozycje lekcji języka angielskie- go, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie ro- zumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bez- pieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tyl- ko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycz- nym, a nawet słownikiem ter[...]

Angielski dla behapowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy Państwu lekcje języka angielskiego, które mają na celu podniesienie sprawności w zakresie rozumienia materiałów w języku angielskim z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Czytanie instrukcji, przepisów, materiałów informacyjnych itp. wymaga nie tylko dysponowania współczesnym, obszernym słownikiem, podającym niemal wszystkie znaczenia szukanego słowa, ale także słownikiem technicznym, chemicznym, medycznym, a nawet słownikiem terminów prawnych. Bardzo często znając dane słowo, poprzestajemy na tym i nie sprawdzamy innych jego znaczeń. Efekty takiego postępowania widoczne są np. w tłumaczeniach dyrektyw europejskich, w których znajdujemy wiele rażących błędów. My także nie będziemy podawać wszystkich znaczeń danego słowa, ale - oprócz tych podstawowych - podamy znaczenia związane z naszą dziedziną. Małgorzata Majka, Rafał Przebinda lekcja 2 lekcja 11 angielski dla behapowców Directive 1999/45/EC … concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of [...]

 Strona 1  Następna strona »