Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WROŻYNA"

Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na kształtowanie struktury i właściwości stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

Wymierne korzyści wynikające z rozdrobnienia struktury stały się powodem, dla którego opracowuje się nowe metody otrzymywania materiałów o strukturze nano- i ultradrobnoziarnistej. W większości procesów rozdrabniania struktury wykorzystywany jest efekt zmiany drogi odkształcenia. Dzięki temu można zwiększyć plastyczność materiałów określoną poziomem naprężenia plastycznego i wartością odkształcenia granicznego. Korzystny wpływ złożonej drogi odkształcenia na obniżenie zastępczego naprężenia uplastyczniającego i zwiększenie zastępczego odkształcenia obserwuje się w warunkach obróbki plastycznej na zimno różnych materiałów. Można przytoczyć dla przykładu prace Gronostajskiego [1, 2], gdzie realizowano próby ściskania z jednoczesnym skręcaniem dla brązu krzemowego CuSi3,5. Z uzysk[...]

The structure changes in copper after deformation under controlled strain path

Czytaj za darmo! »

The article is connected with impact of compression with oscillatory torsion on the structure change in copper. This deformation method was used to achieve large strain resulting in nano- and ultrafine-grain formation. The present study is aimed at a quantitative description of microstructural parameters as a mean misorientation angle of microareas. The examinations were conducted on compres[...]

Wpływ skumulowanego odkształcania na strukturę i właściwości miedzi

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ skumulowanego odkształcenia na strukturę i właściwości miedzi. Przedstawiono wyniki badań mikro- i substruktury próbek odkształconych metodą MaxStrain. Wykonano również badania twardości w wybranych obszarach przekrojów poprzecznych próbek w celu określenia stopnia umocnienia materiału. Stwierdzono, że zastosowanie metody skumulowanego odkształcenia plastycznego MaxStra[...]

 Strona 1