Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamil KIRAGA"

Three-dimensional model of the railway rail UIC-60 in Flux 3D software

Czytaj za darmo! »

A three-dimensional model is presented of UIC-60 railway rail developed in Flux 3D software. The model helps to determine distribution of magnetic induction and magnetic intensity across the rail itself and in its environment. The model reflects the heterogeneous structure of a rail. Streszczenie: W artykule przedstawiony został trójwymiarowy model szyny kolejowej UIC-60 wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na określenie rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetyczne w szynie i jej otoczeniu. Prezentowany model uwzględnia niejednorodną strukturę wewnętrzną szyny. (Trójwymiarowy model szyny UIC-60 w programie Flux 3D) Keywords: 3D model of railway rail, Flux 3D, magnetic induction, magnetic field Słowa kluczowe: Model 3D szyny kolejowej, Flux 3D, indukcja magnetyczna, pole magnetyczne Introduction Railway (stock) rails are fundamental design elements of a turnout beside switch points, sliding chairs or switching closure assemblies [1]. Rails are principally designed to set the proper travel direction of rolling stock wheel sets. Crosssections of currently used rails are similar to double-tee bars (i.e. shapes of two letters ’T’ meeting with their vertical lines). This shape comprises the so-called head (the part along which rolling stock wheels move), web (double-tee bar centre), and foot (the part supporting the whole and carrying the load on to sleepers) [2]. Two main rail types are used on routes administered by Polish State Railways PKP PLK: 60E1 (formerly UIC60) and 60E1 (formerly S49 - marked yellow in Table 1). Characteristics of the basic rail types used in turnouts are [...]

Wybrane metody ogrzewania rozjazdów kolejowych - artykuł przeglądowy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody grzania rozjazdów stosowane przez zagraniczne zarządy kolejowe i na PKP. Omówiono wyniki badań efektywności ogrzewania rozjazdów kolejowych grzejnikami oporowymi bez otulin i z otulinami oraz wyniki badań indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych przeprowadzone przez COBiRTK (CNTK) w Warszawie. Abstract. The paper presents crossover heating methods used by foreign railway administration and in polish PKP. Research findings on heating the crossovers with resistance heater without and with lagging as well as research findings on inductive heating carried out by Warsaw COBiRTK (CNTK) has been discussed. (Chosen methods heating crossover railway system - inspection article). Słowa kluczowe: efektywność ogrzewania rozjazdów, system eor, system ior, cykl [...]

 Strona 1