Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szymańska"

Komputerowo wspomagana budowa rysunków układów szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania


  Computer - aided of pictures construction of patterns for example of the chosen software Short production series, short lead time of orders and increasing costs of materials force on clothing industries more effective managements of both working hours and textile materials. Adding to this not always high qualifications of the crew, firms dealing with systems CAD/CAM are showing in their offer computer programs for assisting the process of making patterns. It is possible to distinguish two options of arranging: interactive and automatic. The aim of this study is to present the efficiency work of the algorithm of automatic arranging one of the leading firm specializing in aided of drawing up processes of preparing the production in the clothing industry. They were carrying out research on the latest version of the algorithm available on the market after 2009. 1. Wprowadzenie Proces wytwarzania wyrobów odzieżowych poprzedzony jest procesem przygotowania produkcji. Jednym z elementów tego przygotowania jest przygotowanie technologiczne, obejmuje ono czynności związane z konstrukcją wyrobu, wykonaniem szablonów i ich układów, normowaniem zużycia materiałowego i optymalizacją rozkroju. Produkcja wykrojów elementów odzieży prowadzona jest w oparciu o rysunki układów szablonów, które obrazują rozmieszczenie wszystkich jednorodnych elementów (wykrawanych z takiej samej tkaniny) jednego lub kilku wyrobów na płaszczyźnie odpowiadającej tkaninie określonej szerokości. Projektowanie układów szablonów wynika z dążenia do minimalizacji strat materiałowych podczas rozkroju materiałów. Straty te wynikać mogą z dwóch grup czynników: - subiektywnych - uzależnionych od inwencji i umiejętności operatora (układacza), np. sposób ułożenia poszczególnych szablonów (układy jedno- lub dwukierunkowe), sposób łączenia kompletów szablonów (układy pojedyncze lub złożone, jednorodne lub kombinowane), - obiektywnych - niezależnych od operatora, np.: szerokość [...]

Ocena efektywności automatycznego układania szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania


  Evaluation of the effectiveness of automatic construction of patterns on the example of the chosen software Short production series, short lead time of orders and increasing costs of materials force on clothing industries more effective managements of both working hours and textile materials. Adding to this not always high qualifications of the crew, firms dealing with systems CAD/CAM are showing in their offer computer programs for assisting the process of making patterns. In this article it is shown the comparative analysis of construction of patterns realized in the automatic way and systems realized in the interactive way. They were carrying out research on the latest version of the algorithm available on the market after 2009 through one of the leading firm specializing in aided of drawing up processes of preparing the production in the clothing industry. 1. Wprowadzenie Jedną z możliwości wykorzystania systemów komputerowych do wspomagania prac w przygotowaniu produkcji jest realizacja rysunków układów szablonów. Proces ten może być realizowany dwojako: - sposób interaktywny, gdzie rysunek układów szablonów tworzy operator wykorzystując wspomaganie komputerowe. Wynik układania zależy od inwencji i doświadczenia pracownika, - sposób automatyczny, gdzie rysunek układu szablonów realizowany jest bez udziału operatora. Algorytmy automatycznego układania szablonów znane są od wielu lat, jednak ich efektywność była wysoce niezadowalający Janusz Zieliński, Ewa Szymańska Ocena efektywności automatycznego układania szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania ODZIEŻOWNICTWO 26 Przegląd - WOS 12/2013 w odpowiedniej kolejności. Na rysunku 3, przedstawiono figury do ułożenia. Trzecia grupa figur geometrycznych powstała z kwadratu podzielonego liniami prostymi (rys. 4a) i liniami krzywymi (rys. 4b) na cztery części. Poprawne ułożenie poszczególnych detali ni[...]

 Strona 1