Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Rzeźnik"

Wpływ usytuowania okna i osłony przeciwsłonecznej w formie balkonu na bilans cieplny okna


  W artykule scharakteryzowano stosowane obecnie osłony okienne oraz przedstawiono wpływ usytuowania okna względem stron świata oraz zastosowania osłony okiennej w postaci balkonu na zyski mocy cieplnej przez centralną część przeszklenia. Ukazano cztery sposoby usytuowania okien od stron: wschodniej, południowej, zachodniej oraz północnej. Pokazano wariant okna bez osłon okiennych oraz model zmniejszenia zysków ciepła od Słońca przez zastosowanie balkonu o różnej głębokości. W końcowej części, po analizie otrzymanych wyników ukazanych na wykresach, określono przydatność stosowania osłony okiennej w postaci balkonu.1. Wprowadzenie W rocznym bilansie cieplnym budynku okna [...]

Analiza sposobów podgrzewania wody do celów spożywczych


  Celem artykułu jest analiza sposobów podgrzewania wody do celów spożywczych z uwzględnieniem kryterium energochłonności, kosztów oraz czasu podgrzewania. Najefektywniejsze energetycznie okazało się podgrzewanie wody w czajnikach elektrycznych (0,139 kWh), następnie na ceramicznej płycie grzejnej (0,204 kWh) i na płycie gazowej (0,250 kWh). Najtańsze podgrzewanie wody zapewnia płyta gazowa. Średni koszt podgrzania 1,5 dm3 wody za pomocą płyty gazowej wynosił 0,0653 zł, czajników elektrycznych 0,0850 zł, a ceramicznej płyty grzejnej 0,1242 zł. Czas podgrzewania był najkrótszy za pomocą czajników elektrycznych i wynosił średnio 353 s., za pomocą ceramicznej płyty grzejnej 899 s, a płyty gazowej 468 s. Uwzględniając energochłonność, koszty i czas trwania procesu najlepszym sposobem jest podgrzewanie wody w czajniku elektrycznym z tworzywa sztucznego.1. Wprowadzenie Gotowanie jest ważnym elementem codziennego przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych. W tym celu kilkanaście razy dziennie pośrednio lub bezpośrednio podgrzewa się wodę do przyrządzania posiłków. Niezbędne to jest do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości spożywanych produktów [4, 9]. Efektywność energetyczna tego procesu zależy od źródła energii, wymiarów i rodzaju materiału, z którego zostało wykonane naczynie oraz jego rodzaju (otwarte lub zamknięte) [2, 6, 8]. Ważnym czynnikiem minimalizującym zużycie energii do podgrzania wody na cele spożywcze jest zachowanie mieszkańców gospodarstwa. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych, wydatki na ten cel przez indywidualnych konsumentów, można zmniejszyć nawet o 95% poprzez zmianę ich zachowań [3]. Natomiast badania prowadzone w gospodarstwach domowych Wielkiej Brytanii wykazały, że zużycie energii do podgrzania wody można zmniejszyć o 20% poprzez zmianę przyzwyczajeń konsumentów i wybór odpowiedniego urządzenia [11]. Dlatego polityka powinna być ukierunkowana na edukację społeczeństwa, aby wpływać na zużycie ene[...]

Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models DOI:10.15199/9.2018.1.4

Czytaj za darmo! »

1. Introduction Estimation of radiative sky cooling of earth and building's exterior surfaces by longwave emission toward the sky is important for application in active and passive solar systems and system using sky as a chill source (see e.g. Cekon, 2015 [19]; Engereer & Mills, 2015 [23] and Oliveti et al., 2012 [33]). In particular, among many application one may mention the radiative heat transfer to sky from: - building walls and roofs, - water ponds, - greenhouses, - bare earth and vegetation covering surfaces. The sky radiation depends on various factors which are mainly: - humidity of atmospheric air represented by the dew point temperature or by vapor pressure, - the daytime or nighttime (e.g. Berger et al., 1988 [11]), - altitude above sea level (e.g. Berger et al., 1992 [13]), - location of site, - zenithal angle (e.g. Awanou C.N., 1998 [6]), - cloud cover and dust (e.g. Berger et al., 1988 12]). A very interesting survey of sky effective temperature and sky emissivity models is provided recently by Algarni and Nutter (2015) [3]. In this communication the physical factors affecting the process of heat exchange between building envelope and its surrounding are described and the models of clear sky radiation are analyzed. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/1 (2018) 21 2. Methodology Analyzing the steady state infrared radiative heat exchange between the external building surfaces (i.e. building envelope) and the surroundings (e.g. ground and sky) corresponding model is proposed. For steady state conditions of winter night time, the evaporation and condensation processes can be neglected. The density of radiative heat flux exchanging between the building wall, ground and the sky determines the relationship: (1) where qout and qin are radiative heat fluxes which are emitted by building envelope and fraction of the sky radiation absorbe[...]

 Strona 1