Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Skorniewska"

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2016.01.16


  Materiały PCMcharakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużymciepłemprzemiany, tzw. ciepłemutajonym. Materiały PCMpełniłybywbloczkachABKrolę akumulatorówciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszczenia w okresie występowania niskiej temperatury w otoczeniu.Wten sposób ograniczyłoby się wahania temperatury w pomieszczeniu, redukując je do zakresu zgodnego zwymaganiami komfortu cieplnego.Wartykule przedstawiono zasadność stosowaniamateriałówzmiennofazowych PCMwprodukcji autoklawizowanych betonów komórkowych ABK oraz wyniki badańwpływu zmiennej ilościmateriałówzmiennofazowych PCM na właściwości betonu komórkowego. Badania właściwości betonu komórkowego prowadzono wg EN 771-4. Słowa kluczowe: materiał zmiennofazowy, PCM, autoklawizowany beton komórkowy, ABK.Mi- 1) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych *) Autor do korespondencji: e-mail: k.laskawiec@icimb.pl Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego The application of phase change materials for the production of autoclaved aerated concrete mgr inż. Marta Skorniewska1) dr inż. Katarzyna Łaskawiec1)*) Streszczenie.Materiały PCMcharakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużymciepłemprzemiany, tzw. ciepłemutajonym. Materiały PCMpełniłybywbloczkachABKrolę akumulatorówciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszc[...]

 Strona 1