Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Dusza"

Metoda otrzymywania innowacyjnego nawozu siarkowo-magnezowego DOI:10.15199/62.2017.12.22


  W ostatnich latach zaczęto zwracać dużą uwagę na niedobory siarki w glebie. Problem ten dotyczy gleb położonych w różnych rejonach Europy, w tym także Polski, i związany jest z postępującym procesem ekologizacji (nacisk na eliminację związków siarki z atmosfery). Wizualne objawy niedoboru siarki zaobserwowano nie tylko na plantacjach siarkolubnego rzepaku, ale także na polach z uprawami roślin mniej wrażliwych na niedobór tego pierwiastka, np. na polach buraka cukrowego lub zbóż. Siarka wpływa na wzrost zawartości tłuszczu i białka w nasionach, zwiększenie plonu roślin, poprawę cech technologicznych ziarna, a także zwiększa odporność roślin na choroby, suszę, temperaturę i patogeny. Pełni ona zatem wiele różnorakich funkcji fizjologicznych w roślinach, począwszy od ochronnych, poprzez biologiczne, aż po gospodarcze. Nie może być ona zastąpiona przez żaden inny pierwiastek, jest zatem niezbędna w ochronie oraz żywieniu roślin1-6). W glebowo-klimatycznych warunkach Polski w czasie zmniejszającego się zużycia nawozów mineralnych i naturalnych oraz pestycydów, których integralnym składnikiem jest siarka, odnotowuje się zróżnicowane na terenie Kraju niedobory tego cennego dla roślin pierwiastka. Największe niedobory siarki występują w glebach woj. zachodniopomorskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego (rys. 1), a spowodowane są przede wszystkim zmianą w strukturze zasiewu (zwiększenie upraw roślin siarkolubnych, np. rzepaku). Kolejnym czynnikiem wpływającym na te niedobory jest ograniczenie dostępności związków siarki z atmosfery wynikające z ograniczenia emisji związków siarki do powietrza przez zakłady przemysłowe (głównie energetyczne). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżoną zawartość siarki w glebie jest stosowanie na tych obszarach nawozów bezsiarkowych lub o ograniczonej zawartości siarki oraz ograniczenie, a nawet brak nawożenia obornikiem1-6). Najmniejsze niedobory siarki stwierdzono w woj. podlaskim z rozwiniętą hodowlą[...]

 Strona 1