Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Grabias"

Removal of uranyl ions from aqueous solutions by biosorption .Eliminacja jonów uranylowych z roztworów wodnych metodą biosorpcji


  A review, with 39 refs., of bacteria, fungi, yeast and seaweed used as an effective biomaterials for the biosorption of U(VI) ions. Dokonano przeglądu badań nad biosorpcją U(VI) z roztworów wodnych na różnego rodzaju mikroorganizmach. Zwrócono szczególną uwagę na bakterie, grzyby, drożdże i algi morskie jako efektywne biomateriały. Analizowano parametry wpływające na proces biosorpcji. Nowe metody oczyszczania ścieków pozwalające jednocześnie na odzysk metali ciężkich powoli nabierają coraz większego tempa rozwoju, głównie ze względu na świadomość toksycznego działania metali ciężkich na organizmy żywe. W ostatnich latach duże znaczenie zyskuje biosorpcja w porównaniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków, takimi jak strącanie, odwrócona osmoza, wymiana jonowa, filtracja, adsorpcja i koagulacja, głównie z uwagi na ekonomiczność i brak negatywnego wpływu na środowisko1, 2). Początki odkrycia oddziaływań metal-materia organiczna sięgają 1960 r., kiedy to stwierdzono, że materia organiczna nie może "zniszczyć" metalu, natomiast może zmienić jego właściwości. Historycznie biosorpcja stała się jedną z dziedzin nauki i technologii od lat dziewięćdziesiątych XX w. Duży wkład w badania nad biosorpcją, jak i w jej przemysłowe zastosowania wniósł prof. Bohumil Volesky z Uniwersytetu McGill w Kanadzie3). Biosorpcja z definicji jest procesem sorpcji, w którym sorbent to szeroko rozpowszechniony w przyrodzie materiał pochodzenia biologicznego, a proces jest łatwy do przeprowadzenia i bardzo podobny do tradycyjnej metody sorpcji3). Jako sorbenty w procesie biosorpcji można stosować zarówno żywą, jak i martwą materię, a także materiały, których nie podejrzewano o wykazywanie właściwości sorpcyjnych, np. pokruszone skorupki jaj, kości, torf, odpady bawełniane i łuski ryżu. Ściany komórkowe wszystkich organizmów są zbudowane [...]

Sorption of uranium(VI) ions on various adsorbents Sorpcja jonów U(VI) na różnych adsorbentach DOI:10.12916/przemchem.2014.1301


  A review with 103 refs., of adsorbents used for sorption of U ions. Effect of kinetics, pH, temp. and presence of other ions was taken into consideration. Zebrano i omówiono najważniejsze pozycje literaturowe dotyczące sorpcji jonów uranylowych na różnych adsorbentach. Zwrócono szczególną uwagę na kinetykę, wpływ pH, izotermy oraz obecność jonów towarzyszących i ich wpływ na sorpcję U(VI) z roztworów wodnych. Uran jest jednym z najbardziej niebezpiecznych dla organizmów żywych metalem ciężkim, zarówno ze względu na wysoką toksyczność, jak i radioaktywność. Zanieczyszczenie uranem obejmuje zarówno wody powierzchniowe, jak i głębinowe, a problem oczyszczania wód skażonych związkami uranu jest obecnie głównym zagadnieniem przemysłu jądrowego1). W środowisku naturalnym uran najczęściej występuje na VI stopniu utlenienia, jako mobilny w środowisku wodnym jon uranylowy(VI) UO2 2+ oraz w postaci takich kompleksów, jak UO2OH+, (UO2)2(OH)2 2+, (UO2)3(OH)5 +, UO2(OH)2, UO2CO3 i (UO2)2CO3(OH)3 -. Mobilność jonu uranylowego(VI) jest uzależniona od wielu procesów, takich jak utlenianie i redukcja, wytrącanie i rozpuszczanie oraz sorpcja i desorpcja. W ciągu ostatnich lat szczegółowo przeanalizowano sorpcję jonów uranylowych na tlenkach i minerałach glebowych1). Uran jako jeden z głównych radionuklidów pochodzących z przemysłu jądrowego jest bardzo groźnym zanieczyszczeniem kopalnianym i przemysłowym, które koniecznie należy usunąć. Wzrost skażenia uranem towarzyszy szybkiemu postępowi w rozwoju technologii jądrowych, stosowaniu nawozów fosforowych zawierających śladowe ilości uranu, a także związany jest z zanieczyszczeniami pochodzącymi z kopalni uranu. Na całym świecie kopalnie uranu produkują blisko 1bilion m3 odpadów kopalnianych zawierających uran w ilościach 40-4000 mg/kg. Popiół węglowy może zawierać nawet do 400 mg/kg uranu, a przeciętny poziom obecności uranu w skałach fosforanowych waha się w zakresie 50-200 mg/kg. Nawozy f[...]

 Strona 1