Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Hołuj"

Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego DOI:10.15199/33.2017.12.14


  Wyprodukowanie 1 t klinkieru portlandzkiego wiąże się z emisją ok. 0,76 t CO2, czyli przeszło 60%całkowitej emisji z przemysłu cementowego [1]. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji CO2 w produkcji cementu jest zastąpienie części klinkieru innymi składnikami. Przykłademmoże być np. cement hutniczy (CEMIII) zawierający 30 - 90%wag. żużlawielkopiecowego.CEMIII charakteryzuje duża zawartość CaO (>40%) i większa niż cementu portlandzkiego odporność na korozyjne działanie siarczanów. Ponadto ma on wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie imniejsze ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g) [3, 5]. Alternatywą dla cementu portlandzkiego są materiały geopolimerowe powstające po aktywacji alkalicznej surowców odpadowych bogatych w glinokrzemiany, takich jak popiół lotny czy żużel wielkopiecowy. Do aktywacji alkalicznej tych materiałów wykorzystuje się roztwór szkła wodnego sodowego lub potasowego o odpowiednimmodulemolowym( MR > 1,45). Powstaje w ten sposób materiał geopolimerowy mający amorficzną strukturę. W zależności od stosunku SiO2/Al2O3 charakteryzują się dużą wytrzymałością wczesną, odpornością na korozję chemiczną, mrozoodpornością oraz wytrzymałością na wysoką temperaturę (do 1200°C). Geopolimery nazywane "zielonym cementem" pozwalają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych 4 - 8 razy w porównaniu z tradycyjnym spoiwem cementowym [2, 15]. Ze względu na szczególne właściwości oraz względy ekologiczne materiały geopolimerowe coraz częściej znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym, metalurgicznym. Wykorzystywane są również w budownictwie jako materiał zastępujący tradycyjny cement [2, 4]. Częstym powodem uszkodzenia konstrukcji betonowej jest oddziaływanie niskich temperatur. Spadek temperatury poniżej 0°C powoduje zamarzanie wody obecnej w porach kapilarnych betonu, doprowadzając niekiedy do znacznych uszkodzeń struktury materiału. Jednym ze sposobów zwiększenia odporności betonu na oddziaływani[...]

 Strona 1